Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Rehberlikte Nitel ve Nicel Araştirma Yöntemleri ORH 505 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. EYÜP ÇELİK
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY AYAS,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet Makas

Course Category
Course Objective

Bilimsel araştırmanın temel ilkelerini, metotlarını, araştırma yöntemlerini öğretmektir.

Course Content

Bilimsel araştırmanın temel kavramları¸bilimsel araştırmanın sosyal bilimler açısından önemi, bilimsel araştırma teknik ve metotları, nitel ve nicel araştırmalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri Toplama Yöntem ve Tekniklerini kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 APA kurallarına göre kaynakça gösterimini uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Bilimsel araştırmanın raporlaştırılmasını uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramlarını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Nitel Ve Nicel Araştırmaları yorumlar ve farklı, ortak yönlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Bilimsel Araştırma Teknik ve Metotlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 İstatistiksel bulguları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
9 Hipotez Testi uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Bilimsel araştırmanın temel kavramları
3 Bilimsel araştırmanın sosyal bilimler açısından önemi
4 Bilimsel araştırma teknik ve metotları
5 Nitel ve nicel araştırmalar
6 Veri toplama yöntem ve teknikleri
7 Vize sınavı
8 Veri analiz teknikleri
9 Analizlerin değerlendirilmesi yorumlanması
10 Bilimsel araştırma raporu ve önerisi hazırlama
11 Eğitimsel veriler üzerindeki temel istatistik hesaplamalar
12 Sosyal bilimlerdeki ölçme kavramları
13 Hipotez test etme
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Karasar, N,.Bilimsel Araştırma Y&ouml;ntemleri,Ankara, 1991.<br /> Seyidoğlu, H,.Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara, 1998.<br /> Şimşek, H,veYıldırım, A,.Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Y&ouml;ntemleri,Ankara, 2000.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 406
Total Workload / 25 (Hours) 16.24
dersAKTSKredisi 8