Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Rehberlik ve Kriz Yönetimi ORH 506 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Course Lecturers Prof.Dr. MURAT İSKENDER,
Course Assistants Arş. Gör. Çınar Kaya
Course Category
Course Objective Psikolojik danışmanların travma konusunda bilinçli olmasını sağlamak.
Course Content Travmanın Tanımı ve Kapsamını, Travma Sonrası Stres Tepkilerini,
Travmanın Bireyler ve Aileler Üzerindeki Etkilerini kapsayan bir derstir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Travmaları tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Çocuklar ve Felaket, Toparlanma Yöntemlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kayıp Psikolojisini tanır Anlatım, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 Yas Sürecini tanır. Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Depremin Psikolojik Sonuçlarını Tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kritik Olayları tanır Anlatım, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Travmanın Tanımı Ve Kapsamı
2 Travma Sonrası Stres Tepkileri
3 Travmanın Bireyler Ve Aileler Üzerindeki Etkileri
4 Kritik Olayları, Travmaları Ve Kayıpları Takip Eden Psikolojik Bilgilendirme
5 Çocuklar ve Felaket, Toparlanma Yöntemlerinin öğretilmesi
6 Depremin Psikolojik Sonuçlarını Tanıma Ve Hafifletme
7 Yas
8 Başarılı Grup Müdahalesi İçin Uygun Ortamın Hazırlanması
9 İyileşmenin Çerçevesi
10 Uygulama Esasları
11 Risk Altındaki Öğrencilerin Belirlenmesi
12 Depremzede Öğrencilere Yönelik Sınıf İçi Psiko-Sosyal Müdahale
13 Psiko-Sosyal Müdahale
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Gupta L, Ve Diğerleri , Çocuklar Ve Felaket. Toplanma Tekniklerinin Öğretilmesi, MEB- UNİCEF : Psiko-Sosyal Okul Projesi, Türkiye Haziran 2001<br><br>Öztan N, Ve Diğerleri , Travma Sonrası Normal Tepkiler, MEB- UNİCEF Psiko-sosyal Okul Projesi,Türkiye Aralık 2001 , (Yayımlanmamış Lisans Tezi), <br>U.Ü.İ.F., Bursa-1997
Course Resources
Week Documents Description size
0 1KRİZE MÜDAHALE 0.08 MB
0 2krizvekrizdanmanl 0.72 MB
0 3...krizdanışmanlığı 1.01 MB
0 4. çocukveergenlerdekrizdeerlendirmesivevakaformlasyonu 1.71 MB
0 PİY( Psikolojik İlk Yardım) 5.7 MB
0 5-6 okulda intihara mudahale klavuzu_ 1.18 MB
0 7.ergenlik doneminde intihar 4.23 MB
0 7.ergenlik doneminde intihar 4.23 MB
0 8.ailedeboşanma 0.63 MB
0 8.ailedeboanma 1.26 MB
0 8.1. Boş. aile çocuğa müdahale programları 0.02 MB
0 9.kendine zarar verme 0.54 MB
0 10. ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI VE PSİKOLOJİK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ 0.16 MB
0 PİY 5.7 MB
0 11. Çocuk İstismarı ve İhmali 1.15 MB
0 12. ZORUNLU GÖÇ VE MÜLTECİ PSİKOLOJİSİ 0.45 MB
0 13. SANAL ZORBALIK ÖĞRETMEN 0.47 MB
0 13. SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYETİ 0.02 MB
0 ÖDEV final 0.01 MB
0 ÖDEV final 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
Total 40
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Final 1 15 15
Ödev 1 10 10
Ara Sınav 1 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Total Workload 406
Total Workload / 25 (Hours) 16.24
dersAKTSKredisi 8