Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Davraniş Bozukluklari ORH 502 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. EYÜP ÇELİK
Course Lecturers Doç.Dr. EYÜP ÇELİK,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet MAKAS

Ar. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı kişilik bozukluklarını, nevroz ve psikozların genel özelliklerini ve psikomotor bozuklukları öğretmektir: Aktiflik, algı, düşünme, bilinçlilik, uyum ve hafıza bozuklukları

Course Content

Mental Bozuklukların Sınıflandırılması, Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması, Nevroz Ve Psikozların Nedenleri, Nevroz Ve Psikozların Çeşitleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mental Bozukluklarda Görülen Ego Savunma Mekanizmaları ve Bozuklukların Psikodinamiğini tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Nevroz Ve Psikozların Semptomlarını tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Davranışsal Bozukluklarını sınıflandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 Mental Bozuklukları sınıflandırır. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Cinsel Kimlik Bozukluklarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Şizofreniyi tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Anksiyete Bozukluklarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Nevroz Ve Psikozların Çeşitlerini tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Nevroz Ve Psikozların Nedenlerini tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Mental Bozuklukların Sınıflandırılması
3 Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması
4 Nevroz Ve Psikozların Nedenleri
5 Nevroz Ve Psikozların Çeşitleri
6 Ara Sınav
7 Nevroz Ve Psikozların Semptomları
8 Anksiyete Bozuklukları
9 Cinsel Kimlik Bozuklukları
10 Şizofreni
11 Kişilik Bozuklukları
12 Mental Bozukluklarda Görülen Ego Savunma Mekanizmaları Ve Bozuklukların Psikodinamiği
13 Mental Bozukluklarda Görülen Ego Savunma Mekanizmaları Ve Bozuklukların Psikodinamiği
14 Genel Düzenleme
Resources
Course Notes <p> Kuzgun Yıldız, Meslek Danışmanlığı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2000.<br /> Kuzgun Yıldız, Bacanlı Feride, Mesleki Olgunluk &Ouml;l&ccedil;eği El Kitabı, Meb. Yayınları, 1996.<br /> Crıtes, J.O., Vocational Psychology, New York: Mc. Graw-Hill</p>
Course Resources

Çocuklarda ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar, Daniel T. Sciarra , Vance L. Austin, Nobel Akademik Yayıncılık

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 195
Total Workload / 25 (Hours) 7.8
dersAKTSKredisi 8