Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Rehberlik ORH 503 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Course Lecturers Prof.Dr. MURAT İSKENDER,
Course Assistants

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, Önleyici rehberlik hizmetlerinin gereği ve önemine ilişkin duyuşsal özellik ve davranışsal beceriler kazandırmaktır

Course Content

Önleyici olmanın anlamı, gereği, önleyici rehberlik hizmetlerinin bireyin ve toplumun fiziksel ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Önleyici rehberliği tanımlar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Önleyici rehberlik hizmet kapsamını bilir. Anlatım, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 Var olan önleyici hizmetleri tanır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Önleyici rehberliğin tarihsel gelişimini bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Önleyici rehberliğin önemini kavrar. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Uygulamlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanır.
7 Var olan hizmetleri uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Önleyici rehberliğin tanımı, amacı ve gerekliliği
2 Önleyici rehberliğin önemi ve tarihsel geçmişi
3 Önleyici rehberlik hizmetlerinin kapsamı
4 Önleyici rehberlik hizmetlerinde risk faktörleri
5 Önleyici rehberlik hizmetlerinin diğer yardım hizmetleri ile olan ilişkisi
6 Önleyici rehberlik hizmetlerine ilişkin bilişsel yeterlik
7 Önleyici rehberlik hizmetlerine ilişkin tutumlar
8 Önleyici rehberlik hizmetlerine ilişkin davranışsal beceriler
9 Var olan önleyici hizmetlerin belirlenmesi
10 Var olan önleyici hizmetlerin tanınması
11 Var olan önleyici hizmetlerin uygulanması
12 Önleyici rehberlik hizmeti geliştirebilme
13 Uygulama
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma, Anı Yayıncılık2011, Fidan Korkut OWEN

 

Week Documents Description size
0 1.DANIŞMANLIĞIN ÖNLEYİCİ İŞLEVİ 1. hafta 0.59 MB
0 1.DANIŞMANLIĞIN ÖNLEYİCİ İŞLEVİ 0.25 MB
0 2.ÖNLEYİCİ REHBERLİĞİN TARİHÇESİ VE KURAMLAR 0.57 MB
0 2.ÖNLEYİCİ REHBERLİĞİN TARİHÇESİ VE KURAMLAR 0.12 MB
0 3.STRESLE BAŞA ÇIKMA VE ÖNLEME 0.55 MB
0 4.SOSYAL BECERİLER, İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖNLEME 0.55 MB
0 4.SOSYAL BECERİLER, İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖNLEME 0.59 MB
0 5.PROBLEM - ÇATIŞMA ÇÖZME, KARAR VERME BECERİLERİ 0.16 MB
0 6.KENDİLİK DEĞERİ VE ÖNLEME 0.14 MB
0 6. Kendilik değeri makale 0.26 MB
0 7. iNTiHAR 0.05 MB
0 8. İNTİHARI ÖNLEME 0.08 MB
0 10. SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK VE ÖNLEME 0.05 MB
0 10. SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK VE ÖNLEME 0.05 MB
0 11. KORUYUCU ETMENLER OLARAK YAŞAM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK VE 0.07 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 195
Total Workload / 25 (Hours) 7.8
dersAKTSKredisi 8