Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik Türleri ve Ilkeleri ORH 501 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet Makas

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, rehberlik türleri, ilkeleri, rehberliğin kapsamı, temel işlevlerine göre rehberlik hizmetleri konusunda bireylere bilişsel yeterlik kazandırmaktır.

Course Content

Hizmet alanlarına göre, problem alanlarına, öğretim basamaklarına, birey sayısına ve temel işlevlerine göre rehberlik türleri ile rehberlik anlayışını oluşturan temel ilkeler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Rehberliğin sınırlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Rehberliği hizmet birimlerine göre sınıflandırabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Rehberlik kavramını kavramsal ve operasyonel olarak tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Rehberliği diğer alanlarla ilişkilendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Mevcut rehberlik programlarını tanır. Anlatım, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 Rehberliğin amacınına ilişkin farkındalık kazanır. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Rehberlikte hizmet türleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Okullarda rehberlik servisleri-hizmetleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Okullarda rehberlik servisleri-hizmetleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Eğitimde rehberlik hizmetleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Eğitimde rehberlik hizmetleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Kişisel rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Ergenlik dönemi problemleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Kişisel rehberlik hizmetleri ve duygusal zeka Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Eğitsel rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Eğitsel rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Mesleki rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 ireyi tanıma ve bireyi tanıma teknikleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes
Course Resources

 

Rehberlik Nedir Rehberliğin Anlamı İlkeleri Türleri Ve Başlıca Görevleri, MEB Yayınları, Yıldız KUZGUN

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 195
Total Workload / 25 (Hours) 7.8
dersAKTSKredisi 8