Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Infertilite Görüntüleme Teknikleri HST 516 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF SERHAN CEVRİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İnfertilite nedenlerinin ortaya konması için yapılan görüntüleme teknikleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.
Course Content İnfertil çiftlerde nedenlerin ortaya konmasına yönelik olarak yapılan birtakım görüntüleme teknikleri hakkında bilgilendirme yapılarak uygulamalarda bulunmaları sağlanacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endometriyal görüntüleme ve değerlendirme teknikleri
2 Ovaryal foliküllerin özellikleri, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
3 Histeroskopik muayene yöntemleri
4 Laparoskopik muayene yöntemleri
5 Histerosalpingografik teknikler
6 Histerosonografik yöntemler
7 Histerosalpingo-kontrast-sonografi tekniği
8 Ultrasonografik teknikler
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laparoskopik muayene
2 Histeroskopik muayene
3 Ultrasonografi
4 Ultrasonografi
5 Ovaryal foliküllerin değerlendirilmesi
6 Endometriyal görüntüleme ve değerlendirme
7 Endometriyal görüntüleme ve değerlendirme
8 Ara sınav
9 Histerosonografi
10 Histerosalpingo-kontrast-sonografi
11 Histerosalpingografi
12
13
14
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Klinik Embriyoloji uygulamaları atlası. Doç. Dr. Lale Delilbaşı
2. A´dan Z´ye Tü Bebek. Lale Delilbaşı
3. Textbook of Assisted Reproductive Techniques Volume 1: Laboratory Perspectives. D.K. Gardner, A. Weissman, C. Howles, Z. Shoham
4. Textbook of Assisted Reproductive Techniques Volume 2: Clinical Perspectives. D.K. Gardner, A. Weissman, C. Howles, Z. Shoham
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma.
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme.
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6