Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Infertilite Nedenleri HST 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZCAN BUDAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZCAN BUDAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İnfertilite nedenlerinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi gereken yöntemler hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.
Course Content Çiftlerden anneye, babaya veya her ikisine bağlı olarak ortaya çıkabilen infertilite nedenlerinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi gereken yöntemler anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anneye bağlı infertilite nedenleri Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Semen analizi ve sperm morfolojisi Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Babaya bağlı infertilite nedenleri Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Fiziksel muayene
3 Hormonal testler
4 Maternal infertilite faktörleri
5 Maternal infertilite faktörleri
6 Maternal hastalıklar
7 Sperm anomalileri
8 Sperm anomalileri
9 Ara sınav
10 Erkekte cinsel hastalıklar
11 Erkekte cinsel hastalıklar
12 Erkekte cinsel hastalıklar
13 Sperm hareketsizliği
14 Sperm hareketsizliği
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Klinik Embriyoloji uygulamaları atlası. Doç. Dr. Lale Delilbaşı
2. A´dan Z´ye Tü Bebek. Lale Delilbaşı
3. Textbook of Assisted Reproductive Techniques Volume 1: Laboratory Perspectives. D.K. Gardner, A. Weissman, C. Howles, Z. Shoham
4. Textbook of Assisted Reproductive Techniques Volume 2: Clinical Perspectives. D.K. Gardner, A. Weissman, C. Howles, Z. Shoham
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 40
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6