Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Üreme Fizyolojisi ve Endokrinolojisi HST 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NERMİN AKDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZCAN BUDAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Üreme organlarının fizyolojik özellikleri ve endokrin fonksiyonları anlatılarak mikroskobik yapıları hakkında pratik uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.
Course Content Üreme organlarının fizyolojik özellikleri ve endokrin fonksiyonları anlatılarak mikroskobik yapıları hakkında pratik uygulamalar yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Spermatogenezis
2 Oogenezis
3 Fertilizasyon
4 Fertilizasyon
5 Ovulasyon indüksiyonu
6 Ovulasyon indüksiyonu
7 Ara sınav
8 FSH´nın üreme fizyolojisindeki rolü
9 Luteinizan hormonunun üreme fizyolojisindeki rolü
10 Progesteronun üreme fizyolojisindeki rolü
11 Gonadotrophin releasing hormonların üreme fizyolojisindeki rolü
12 Endokrin hastalıklar
13 Endokrin hastalıklar
14 Endokrin hastalıklar
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Histology A Text and Atlas, Michael H Ross, Wojciech Pawlina
2. Functional Histology, Paul R Wheater, H George Burkitt, Victor G Daniels
3. Larsen?s Human Embryology, Bleyl Brauser, Francis West
4. Textbook of Assisted Reproductive Tecniques, David K Gardner, Ariel Weissman, Colin M Howles, Zeev Shoham
5. Humanson?s Animal Tissue Tecniques, Janice K Presnell, Martin P Schreibman
6. Textbook of Histology, Gartner LP, Hiatt JL
7. Basic Histogy, text & atlas, Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması.
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6