Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Moleküler Görüntüleme Teknikleri HST 517 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants Doç. Dr. Nurettin Cengiz
Course Category
Course Objective Hücrelerden DNA ve RNA elde edilmesi, RNAların çift zincirli DNA yapılarına dönüştürülmesi, polimeraz zincir reaksiyonu ve özellikleri, hibridizasyon ve hücre içerisinde nükleik asitlerin doğrudan gösterilmesi gibi konular hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.
Course Content Hücrelerden DNA ve RNA elde edilmesi, RNAların çift zincirli DNA yapılarına dönüştürülmesi, polimeraz zincir reaksiyonu ve özellikleri, hibridizasyon ve hücre içerisinde nükleik asitlerin doğrudan gösterilmesi gibi konular teorik olarak anlatılarak pratik uygulamalar yaptırılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hibridizasyon teknikleri Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Polimeraz zincir reaksiyonu ve basamakları Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Hücrelerden DNA ve RNA elde edilmesinde kullanılan yöntemler Anlatım, Sözlü Sınav,
4 RNA ve proteinlerin analiz yöntemlerinde kullanılan solüsyonların hazırlanması Anlatım, Sözlü Sınav,
5 RNAların çift zincirli DNA yapılarına dönüştürülmesindeki basamaklar Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Hücrelerden DNA ve RNA elde edilmesi
3 RNA ve proteinlerin analiz yöntemleri
4 RNA ve proteinlerin analiz yöntemleri
5 RNA ve proteinlerin analiz yöntemlerinde kullanılan solüsyonlar ve özellikleri
6 Ara sınav
7 RNAların çift zincirli DNA yapılarına dönüştürülmesi,
8 RNAların çift zincirli DNA yapılarına dönüştürülmesi,
9 Polimeraz zincir reaksiyonu ve özellikleri
10 Polimeraz zincir reaksiyonunun basamakları
11 Ara sınav
12 Hibridizasyon ve hücre içerisinde nükleik asitlerin doğrudan gösterilmesi
13 Hibridizasyon ve hücre içerisinde nükleik asitlerin doğrudan gösterilmesi
14 Hibridizasyon ve hücre içerisinde nükleik asitlerin doğrudan gösterilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Sözlü Sınav 50
Total 90
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6