Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektron Mikroskopik Teknikler HST 513 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NUREDDİN CENGİZ
Course Lecturers
Course Assistants Prof. Dr. Elvan Özbek
Course Category
Course Objective Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) teknikleri hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.
Course Content Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) teknikleri hakkında teorik bilgiler verilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektron mikroskopik kesit alma Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Elekron mikroskopik boyama Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Elektron mikroskopik doku takibi yapılması Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektron Mikroskobu Tipleri ve Özellikleri, Kullanılma Alanları
2 Taramalı Elektron Mikroskobu için Biyolojik Numunelerin Hazırlanması
3 Taramalı Elektron Mikroskobu için Yumuşak Dokuların Hazırlanması
4 Sert Örneklerin Hazırlanması
5 Tespit Maddeleri ve Özellikleri
6 Tespit İşlemleri
7 Ara Sınav
8 Tamponlar ve Yıkama Solüsyonları
9 Örneklerin Suyunu Alma İşlemleri
10 Örneklerin Kurutulma Teknikleri
11 Örneklerin Kurutulma Teknikleri
12 Örneklerin Stublara Yerleştirilmesi
13 Örneklerin Kaplanması
14 Örneklerin İncelenmesi
Resources
Course Notes
Course Resources 1.John Kuo. Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology). Humana Press; 2nd edition (February 27, 2007)
2.John D. Bancroft. Theory and Practice of Histological Techniques. Churchill Livingstone; 1 edition (1996).
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6