Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikroskoplar HST 511 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NUREDDİN CENGİZ
Course Lecturers Prof.Dr. NUREDDİN CENGİZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Günümüz laboratuvarlarında kullanılan mikroskop türleri ve özellikleri hakkında bilgilendirmeler yapılması amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste laboratuvarlarda kullanılan mikroskop türleri ve özellikleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak ışık mikroskopunun tanıtımı yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Preparat hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Doku takibinin basamakları ve önemleri Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Mikroskopların temel bölümleri Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Farklı mikroskopların çalışma prensipleri Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Mikroskopların genel yapısı ve çalışma prensipleri
3 Işık mikroskobu ve araştırma mikroskoplarının teknik özellikleri
4 Mikroskobun parçaları
5 Objektif ve oküler
6 Mikroskop Çeşitleri
7 Işık mikroskopik inceleme esnasında dikkat edilmesi gereken konular
8 Arasınav
9 Mikroskop bakımı ve temizliği
10 Preparat hazırlama yöntemleri
11 Omurgalı hayvan diseksiyonu ve doku alımı
12 Doku takip yöntemleri
13 Doku takip yöntemleri
14 Parafine gömme ve Kalıcı preparat yapımı
Resources
Course Notes
Course Resources Manual of Histological Techniques, Bancroft JD
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Sözlü Sınav 50
Total 90
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6