Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işik Mikroskopide Temel Teknikler HST 509 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants Doç. Dr. Nurettin CENGİZ
Course Category
Course Objective Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında ışık mikroskopik preparasyonların hazırlanmasında uygulanan doku preparasyon teknikleri, kesit alma, boyama ve boyalı preparatların yorumlanmasını içeren temel teknikler hakkında uygulamalı olarak bilgiler verilecektir.
Course Content Bu derste ışık mikroskopik preparasyonların hazırlanmasında uygulanan doku preparasyon teknikleri, kesit alma, boyama ve boyalı preparatların yorumlanmasını içeren temel teknikler anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gömme materyalleri ve özellikleri Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Görüntüleme teknikleri Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Kan, kemik ve kemik iliği için boyama yöntemleri Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Işık mikroskobu Anlatım, Sözlü Sınav,
5 Mikrotom kullanımı ve bakımı Anlatım, Sözlü Sınav,
6 Boya çeşitleri Anlatım, Sözlü Sınav,
7 Nörolojik boyama teknikleri Anlatım, Sözlü Sınav,
8 Boyanan preparatların incelenmesi Anlatım, Sözlü Sınav,
9 Boyanan preparatların yorumlanması Anlatım, Sözlü Sınav,
10 Kesit alma sırasında karşılaşılan problemler Anlatım, Sözlü Sınav,
11 Genel dokular için boya metotları Anlatım, Sözlü Sınav,
12 Tespit solüsyonları ve özellikleri Anlatım, Sözlü Sınav,
13 Doku takibi aşamaları: tespit, gömme, kesit alma, boyama, kapama Anlatım, Sözlü Sınav,
14 Elektron mikroskobu Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Işık mikroskopik preparasyonların hazırlanması: giriş
3 Doku preparasyon teknikleri
4 Kesit alma
5 Kesit alma
6 Boyama teknikleri
7 Boyama teknikleri
8 Boyama teknikleri
9 Boyama teknikleri
10 Görüntüleme teknikleri
11 Görüntüleme teknikleri
12 Görüntüleme teknikleri
13 Preparatların yorumlanması
14 Preparatların yorumlanması
Resources
Course Notes
Course Resources Histoloji, Prof. Dr. Şermin Paker
Temel Histoloji, Prof. Dr. Yener Aytekin, Doç. Dr. Seyhun Solakoğlu
Histoloji ve Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Ramazan Demir
Genel Histoloji, Dr. Aliye Erkoçak
Textbook of Histology, Gartner LP, Hiatt JL, Manual of Histological Techniques, Bancroft JD
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Sözlü Sınav 50
Total 90
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6