Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erkek Genital Sistem Histolojisi HST 505 0 3 + 2 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NUREDDİN CENGİZ
Course Lecturers Prof.Dr. NUREDDİN CENGİZ,
Course Assistants Prof. Dr. Elvan ÖZBEK
Course Category
Course Objective Erkek genital sistemine ait organ ve dokuların histolojileri anlatılarak mikroskobik yapıları hakkında pratik uygulamalar ile bilgilendirme amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste testis, erkek genital kanalları, yardımcı genital bezler ve penisin histolojisi ve embryolojik gelişmeleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Testiküler kapsülün tabakaları, seminifer tübüllerin ince yapısı Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Spermatogenezis, genital kanallar ve eklenti bezleri yapısı Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Testis:hşstolojik yapısı ve spermatogenez
3 Testis:spermatozoa, interstityum
4 Testis:kan damarları, lenfatikler ve sinirler
5 Erkek genital kanalları: tubuli rekti, rete testis
6 Erkek genital kanalları: duktuli efferentes
7 Erkek genital kanalları: duktus epididimis, duktus deferens
8 Erkek genital kanalları: ejakülatör kanal
9 Yardımcı genital bezler: seminal vesiküller
10 Yardımcı genital bezler: prostat
11 Yardımcı genital bezler: bulboretral bezler
12 Penis
13 Penis: Kan damarları ve ereksiyon mekanizması
14 Seminal sıvı
Resources
Course Notes
Course Resources A dan Z ye Tüp Bebek, Doç. Dr. Lale Delilbaşı
Histoloji, Prof. Dr. Şermin Paker
İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Mehmet Yıdırım, Prof. Dr. İmer Okar, Prof. Dr. Hakkı Dalçık
Medikal Embriyoloji, Doç. Dr. Can Başaklar
Temel Histoloji, Prof. Dr. Yener Aytekin, Doç. Dr. Seyhun Solakoğlu
Histoloji ve Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Ramazan Demir
Medikal Embriyoloji, Prof. Dr. Can Başaklar
İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Halit Kayalı, Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu, Prof. Dr. Mustafa Taşyürekli
Klinik Embriyoloji Uygulamaları Atlası, Doç. Dr. Lale Delilbaşı
Genel Histoloji, Dr. Aliye Erkoçak
Biyoistatistik, Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu, Doç. Dr. Vildan Sümbüloğlu
Embryoloji, Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar
İnsan Embriyolojisine Giriş, Prof. Dr. İlhan Kerse
DiFiore Histoloji Atlası-Fonksiyonal İlişkileriyle, Ramazan Demir
Netter Temel Histoloji, Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla
Histology A Text and Atlas, Michael H Ross, Wojciech Pawlina
Functional Histology, Paul R Wheater, H George Burkitt, Victor G Daniels
Larsen?s Human Embryology, Bleyl Brauser, Francis West
Textbook of Assisted Reproductive Tecniques, David K Gardner, Ariel Weissman, Colin M Howles, Zeev Shoham
Humanson?s Animal Tissue Tecniques, Janice K Presnell, Martin P Schreibman
Textbook of Histology, Gartner LP, Hiatt JL
Basic Histogy, text & atlas, Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Sözlü Sınav 50
Total 90
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6