Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Histoloji I HST 503 0 3 + 2 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN
Course Lecturers Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN,
Course Assistants Prof. Dr. Elvan Özbek
Course Category
Course Objective Epitel dokusu morfolojik yapı ve fonksiyonu, bez epiteli yapı ve fonksiyonu, bağ doku yapı, fonksiyon ve tipleri ile kıkırdak, kemik ve kan dokusu yapı ve fonksiyonları konusunda bilgilendirme amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste epitel dokusu morfolojik yapı ve fonksiyonu, bez epiteli yapı ve fonksiyonu, bağ doku yapı, fonksiyon ve tipleri ile kıkırdak, kemik ve kan dokusu yapı ve fonksiyonları anlatılacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sitoplazma, organeller, nükleus Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Doku çeşitleri Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Hücre: temel komponentler ve Dokulara giriş
3 Epitel dokusu: yapı ve fonksiyonlar
4 Epitel dokusu: yapı ve fonksiyonlar
5 Epite dokusu: epitel bezler
6 Bağ dokusu: tipleri ve hücreleri
7 Bağ dokusu: kıkırdak
8 Bağ dokusu: kemik
9 Bağ dokusu: eklemler
10 Kas dokusu: iskelet kası
11 Kas dokusu: kalp kası
12 Kas dokusu: düz kas
13 Sinir dokusu
14 Sinir dokusu
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Histology A Text and Atlas, Michael H Ross, Wojciech Pawlina
2. Functional Histology, Paul R Wheater, H George Burkitt, Victor G Daniels
3. Larsen?s Human Embryology, Bleyl Brauser, Francis West
4. Textbook of Assisted Reproductive Tecniques, David K Gardner, Ariel Weissman, Colin M Howles, Zeev Shoham
5. Humanson?s Animal Tissue Tecniques, Janice K Presnell, Martin P Schreibman
6. Textbook of Histology, Gartner LP, Hiatt JL
7. Basic Histogy, text & atlas, Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6