Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hücre Yapi ve Fonksiyonlari HST 501 0 3 + 2 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN
Course Lecturers Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN,
Course Assistants

PROF. DR. NUREDDİN CENGİZ

Course Category
Course Objective

Hücre tanımı, histolojik yapısı ve fonksiyonları, hücre membran yapısı, özellikleri, hücre organellerinin elektron mikroskobik yapısı, membran geçişleri, hücre iskeleti ve hücresel hareket, hücre siklusu ve bölünmeleri ile hücre görüntüleme teknikleri konusunda bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Course Content

Hücre tanımı, histolojik yapısı ve fonksiyonları, hücre membran yapısı, özellikleri, hücre organellerinin elektron mikroskobik yapısı, membran geçişleri, hücre iskeleti ve hücresel hareket, hücre siklusu ve bölünmeleri ile hücre görüntüleme teknikleri anlatılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Protein sentezi aşamaları Anlatım, Sözlü Sınav,
2 DNA transkripsiyonu Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Sitoplazma, zarlı organeller Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Mitoz bölünmenin basamakları Anlatım, Sözlü Sınav,
5 Hücrenin komponentleri Anlatım, Sözlü Sınav,
6 Mayoz bölünmenin basamakları Anlatım, Sözlü Sınav,
7 Hücre zarı ince yapısı ve fonksiyonu Anlatım, Sözlü Sınav,
8 DNA yapısı ve replikasyon Anlatım, Sözlü Sınav,
9 Zarsız organeller, inklüzyonlar Anlatım, Sözlü Sınav,
10 Nüklear komponentler Anlatım, Sözlü Sınav,
11 Nükleusun yapısı ve işlevi Anlatım, Sözlü Sınav,
12 Hücre farklılaşması, çeşitli hücre tipleri ve fonksiyonları Anlatım, Sözlü Sınav,
13 Kromozom yapısı ve fonksiyonu Anlatım, Sözlü Sınav,
14 Dört temel doku ve genel özellikleri Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Hücreye Giriş
3 Hücre içeriği: sitoplazma
4 Hücre içeriği: organeller
5 Hücre içeriği: nukleus
6 Hücre zarı
7 Kromozomlar: yapı ve fonksiyonlar
8 Kromozomlar: DNA yapısı ve replikasyon
9 Hücre bölünmesi: Mitoz
10 Hücre bölünmesi: Mayoz
11 Hücre farklılaşması
12 DNA transkripsiyonu
13 Protein sentezi
14 Dokuların sınıflandırılması
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Histology A Text and Atlas, Michael H Ross, Wojciech Pawlina
2. Functional Histology, Paul R Wheater, H George Burkitt, Victor G Daniels
3. Larsen?s Human Embryology, Bleyl Brauser, Francis West
4. Textbook of Assisted Reproductive Tecniques, David K Gardner, Ariel Weissman, Colin M Howles, Zeev Shoham
5. Humanson?s Animal Tissue Tecniques, Janice K Presnell, Martin P Schreibman
6. Textbook of Histology, Gartner LP, Hiatt JL
7. Basic Histogy, text & atlas, Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6