Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nöromüsküler Sistem ve Akupunktura Giriş FZL 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM TEKEOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. İBRAHİM TEKEOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı temel Akupunktur prensiplerinin öğrenciye aktarılmasının yanı sıra nörolojik, endokrin, inflamatuvar hastalıklarda akupunkturun önemini vurgulamaktır.
Course Content Klinik akupunktur araştırmalarında randomize kontrollü çalışmalar, başlıca akupunktur noktaları, kas-iskelet ağrılarında akupunktur prensipleri, elektroakupunktur, ileri akupunktur teknikleri, nörolojik ve endokrin hastalıklarda akupunktur, inflamatuvar otoimmün hastalıklarda akupunktur konuları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klinik akupunktur araştırmalarında randomize kontrollü çalışmalarını kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Nöromüsküler sisteme girişi kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İnflamatuvar hastalıklara girişi kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kas-iskelet ağrılarında akupunktur prensiplerini kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Temel akupunktur ilkelerini kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Başlıca akupunktur noktalarını kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Elektroakupunkturu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Otoimmün hastalıklara girişi kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 İnflamatuvar hastalıklarda akupunkturu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Nörolojik hastalıklarda akupunkturu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Endokrin hastalıklarda akupunkturu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Otoimmün hastalıklarda akupunkturu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 İleri akupunktur tekniklerini kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Endokrin hastalıklara girişi kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nöromüsküler sisteme giriş Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
2 Temel Akupunktur ilkeleri Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
3 Klinik akupunktur araştırmalarında randomize kontrollü çalışmalar Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
4 Başlıca akupunktur noktaları Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
5 Kas-iskelet ağrılarında akupunktur prensipleri Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
6 Elektroakupunktur Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
7 İleri akupunktur teknikleri Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
8 Nörolojik hastalıklarda akupunktur Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
9 Endokrin hastalıklara giriş Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
10 Endokrin hastalıklarda akupunktur Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
11 İnflamatuvar hastalıklara giriş Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
12 İnflamatuvar hastalıklarda akupunktur Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
13 Otoimmün hastalıklara giriş Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
14 Otoimmün hastalıklarda akupunktur Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
Resources
Course Notes Neurophysiology: A Conceptual Approach, Fifth Edition by Roger Carpenter and Benjamin Reddi
Course Resources Practical Guide on Electrodiagnosis. Editör: Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ
Essentials of Clinical Neurophysiology. Karl E. Misulis
Neurophysiology: A Conceptual Approach, Fifth Edition by Roger Carpenter and Benjamin Reddi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 30
1. Final 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6