Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klinik Nöropsikolojiye Giriş FZL 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ATİLA EROL
Course Lecturers Prof.Dr. AYHAN BÖLÜK, Prof.Dr. ATİLA EROL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı sinir bilimlerindeki temel konuların klinik Nöropsikoloji konuları ile bütünleştirilerek öğrenilmelerini sağlamaktır.
Course Content Bu derste bellek biyolojisi, stres biyolojisi, deliryum ve bilinç bozuklukları, psikozlar, şizofreni biyolojisi, duygu durum bozuklukları, depresyon biyolojisi, uyku ve uyku bozuklukları anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikozları kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Depresyon biyolojisini kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Temel bellek biyolojisini kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Şizofreni biyolojisi kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Şizofreni konusunu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Depresyon konusunu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Duygu durum bozukluklarını kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Stres biyolojisini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Uyku bozukluklarını kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Deliryum konusunu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Bellek biyolojisini kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Temel bilinç bozukluklarını anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Nöropsikolojinin temel prensiplerini kavrayabilir, klinik ile ilişkilendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Uyku konusunu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Klinik Nöropsikoloji Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
2 Temel bellek biyolojisi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
3 Temel stres biyolojisi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
4 Deliryum Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
5 Temel bilinç bozuklukları Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
6 Psikozlar Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
7 Temel şizofreni biyolojisi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
8 Şizofreni Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
9 Temel duygu durum bozuklukları Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
10 Temel depresyon biyolojisi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
11 Depresyon Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
12 Uyku Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
13 Temel uyku bozuklukları Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
14 Temel Bellek biyolojisi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
Resources
Course Notes Neurophysiology: A Conceptual Approach, Fifth Edition by Roger Carpenter and Benjamin Reddi
Course Resources Practical Guide on Electrodiagnosis. Editör: Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ
Essentials of Clinical Neurophysiology. Karl E. Misulis
Neurophysiology: A Conceptual Approach, Fifth Edition by Roger Carpenter and Benjamin Reddi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 30
1. Final 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6