Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klinik Nörofizyolojiye Giriş FZL 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AYHAN BÖLÜK
Course Lecturers Prof.Dr. AYHAN BÖLÜK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sinir bilimlerindeki temel konuların klinik Nörofizyoloji konuları ile bütünleştirilerek öğrenilmelerini sağlamaktır.
Course Content sinir bilimlerindeki temel konular, Klinik Nörofizyoloji Prensipleri: Elektrik ve Elektronik, Analog Filtering, Elektrotlar, Elektriksel güvenlik, Sinyal Analizi, Fourier analiz ve filtreleme, spektral analizin EEG ve EMG de kulanımı, Biomekanik ve kimyasal biomonitoring prensipleri ve klinik uygulamalar , Elektromiyografi (EMG) prensipleri ve klinik uygulamaları, Elektroensefalogram (EEG) , magnetoensefalogram (MEG), spasyal EEG ve MEG analizi, normal neonatal, pediatrik ve erişkin EEGsi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sinirbilimdeki temel konuları kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Analog Filtrelemesi, Elektrotlar, Elektriksel güvenlik konularını kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 magnetoensefalogram (MEG) kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 spektral analizin EEG ve EMG de kulanımını anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Elektrik, elektronik konularının ne olduğu ile ilgili bir kavrayış geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 normal neonatal, pediatrik ve erişkin EEGsini anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Biomekanik ve kimyasal biomonitoring prensipleri ve klinik uygulamalarını kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Elektromiyografi (EMG) prensipleri ve klinik uygulamalarını kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Sinyal analizini kavrayabilir, anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 spasyal EEG ve MEG analizini kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Elektroensefalogram (EEG) anlayabilir Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 quantitatif EEG analizinı kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Nörofizyolojinin temel prensiplerini kavrayabilir, klinik ile ilşkilendirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Fourier analiz ve filtrelemeyi anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sinir bilimlerindeki temel konular Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
2 Klinik Nörofizyoloji Prensipleri Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
3 Elektrik ve Elektronik Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
4 Analog Filtrelemesi, Elektrotlar, Elektriksel güvenlik Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
5 Sinyal Analizi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
6 Fourier analiz ve filtreleme Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
7 Spektral analizin EEG ve EMG de kulanımı Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
8 Biomekanik ve kimyasal biomonitoring prensipleri ve klinik uygulamalar Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
9 Elektromiyografi (EMG) prensipleri ve klinik uygulamaları Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
10 Elektroensefalogram (EEG) Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
11 magnetoensefalogram (MEG) Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
12 spasyal EEG ve MEG analizi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
13 quantitatif EEG analizi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
14 normal neonatal, pediatrik ve erişkin EEG?si Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
Resources
Course Notes Neurophysiology: A Conceptual Approach, Fifth Edition by Roger Carpenter and Benjamin Reddi
Course Resources Practical Guide on Electrodiagnosis. Editör: Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ
Essentials of Clinical Neurophysiology. Karl E. Misulis
Neurophysiology: A Conceptual Approach, Fifth Edition by Roger Carpenter and Benjamin Reddi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4 X
5 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 30
1. Final 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6