Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nano Manyetik Malzemeler NMB 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ALİ ÇORUH
Course Lecturers Doç.Dr. ALİ ÇORUH,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Nanomalzemelerin manyetik özellikleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, öğrencinin nanomalzemenin bu en temel özelliğini anlamasını sağlamak, ve böylece manyetik özelliklerini kullanarak nanomalzemelerin teknolojide kullanılacaği projeler geliştirmesine olanak sağlamak.

Course Content

Bölüm 1. Nano yapılar nedir?

1.1. Ne hakkında konuşuyoruz?

Bölüm 2. Sizi Başlatacak Biraz Bilim

2.1. Kuantum fiziği, temel açıklama

Bölüm 3. Gözlem ve Görüntüde Kullanılan Tekniklerde Devrim.

Bölüm 4. Nanoteknolojinin Kullanımı

Bölüm 5. Manyetik Alanlar ve manyetik malzemeler

5.1. Manyetik alanlar

5.2. Manyetik malzemeler

5.3. Alanın altındaki manyetik malzemeler - Histerez döngüsü,

5.4. Etki alanları ve etki alanı duvarları.

Bölüm 6. Manyetizmadaki Birimler, Manyetik H Alanının Tanımlanması ve Mıknatıslanmanın Tanımlanması M

Bölüm 7. Çeşitli manyetik enerji türleri

7.1. Zeeman Enerji

7.2. Manyetik anizotropi enerjisi

7.4. Değişim enerji

7.5. Manyetostatik enerji

7.6. Karakteristik miktarlar

Bölüm 8. Dipolar etkileşimlerin kullanılması

8.1. İki kutuplu etkileşimler hakkında basit görüşler

8.2. Manyetostatiklerle baş etmenin çeşitli yolları

8.3. Manyetik giderme faktörleri

Bölüm 9. Bloch etki alanı duvarı

9.1. Basit varyasyon modeli

9.2. Tam model

9.3. Bir etki alanı duvarının genişliğini tanımlama

Bölüm 10. Manyetometri ve manyetik görüntüleme

10.1 Ekstraksiyon ve titreşimli manyetometreler,

10.2. Faraday ve Kerr etkileri,

10.3 X-ışını Manyetik Dikroizm teknikleri

10.3.1. X-RAY MANYETİK DEVRE DİSHROİZMİ

10.3.2. XMCD FOTOĞRAF EMİSYON ELEKTRON MİKROSKOPİSİ

10.3.3. XMCD İLETİM X-RAY MİKROSKOPİ

10.4 Tarama probu mikroskopları

10.4.1. MANYETİK KUVVET MİKROSKOPİSİ

10.4.2. SPIN POLARİZE TARAMA TÜNELLEŞME MİKROSKOPİSİ

10.4.3. NV MERKEZİ MİKROSKOPİ

10.5 Elektron mikroskopları

10.5.1. LORENTZ MİKROSKOPİSİ VE HOLOJİSİ

10.5.2. POLARİZASYON ANALİZİ İLE ELEKTRON MİKROSKOPİSİ (SEMPA)

10.5.3. SPIN POLARİZE DÜŞÜK ENERJİ ELEKTRON MİKROSKOPİSİ (SPLEEM)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes <p>D&ouml;k&uuml;manlar sekmesinde paylaşılmıştır.</p>
Course Resources

1. Alberto P. Guimaraes, "Principles of Nanomagnetism", 2009, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,ISSN 1434-4904, ISBN 978-3-642-01481-9, e-ISBN 978-3-642-01482-6,
DOI 10.1007/978-3-642-01482-6 

2. Dr. Carlos Pérez Bergmann, Dr. Mônica Jung de Andrade, "Nanostructured Materials for Engineering Applications" 2011 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-19130-5, e-ISBN 978-3-642-19131-2,  DOI 10.1007/978-3-642-19131-2

3. Teruya Shinjo, "Nanomagnetism and Spintronics", First Edition, 2009 Elsevier B.V. All rights reserved. ISBN: 978-0-444-53114-8

Week Documents Description size
2 ders_2_Nanoparçacık_Synthesis2 Ders ppt pdf si 2.62 MB
0 Nano Magnetism-1 0.41 MB
0 Nano Magnetism-2 1.85 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6