Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gidalarda Nanoteknoloji Uygulamalari NMB 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE AVCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Gıda biyomoleküllerinin nano düzeyde karakterizasyonu, proses geliştirmede biyomoleküllerin nano düzeyde manipülasyonu, nanotüple, nanoemülsiyonlar, nanosensörler, nanoteknoloji ve gıda güvenliği, gıda uygulamalarında nanoteknolojinin avantajları ve dezavantajları ile ilgili bilgi vermektir.
Course Content 1. Giriş
2. Gıda ve tarım sistemlerinde nanoteknolojinin potansiyel kullanım alanları.
3. Gıda biyomoleküllerinin nano düzeyde manipülasyonu ve karakterizasyonu
4. Nanoteknolojik yöntemler kullanılarak gıda biyopolimerlerinin özelliklerinin belirlenmesi
4.1. Nanotüpler
4.2. Nanoemülsiyonlar
4.3. Biyopolimerik nanoparçacıklar
4.4. Nanokompozitler
5. Gıda güvenliği ve nanoteknoloji
6. Nanobiyoteknoloji
7. Gıdalarda nanoteknoloji uygulamalarının avantajları ve dezavantajları Nanoteknolojinin geleceği
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gıdaların nano düzeyde karakterizasyonunu kavrar
2 Gıdalarda nanoteknoloji uygulamalarını kavrar
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nanoteknolojiye giriş
2 Gıda ve tarım sistemlerinde nanoteknolojinin potansiyel kullanım alanları
3 Gıda biyomoleküllerinin nano düzeyde manipülasyonu ve karakterizasyonu
4 Nanoteknolojik yöntemler kullanılarak gıda biyopolimerlerinin özelliklerinin belirlenmesi
5 Proses geliştirmede biyomoleküllerin nano düzeyde manipülasyonu
6 Nanotüpler
7 Nanoemülsiyonlar
8 Biyopolimerik nanoparçacıklar
9 Ara sınav
10 Nanokompozitler
11 Gıda güvenliği ve nanoteknoloji
12 Nanobiyoteknoloji
13 Gıdalarda nanoteknoloji uygulamalarının avantajları ve dezavantajları Nanoteknolojinin geleceği
14 Seminer
Resources
Course Notes
Course Resources . Debasis Bagchi, Manashi Bagchi, Hiroyoshi Moriyama, Fereidoon Shahidi. 2013.Bio-Nanotechnology: A Revolution in Food, Biomedical and Health Sciences. 824 s. Wiley-Blackwell.
2. Barbosa-Cánovas, Gustavo; Mortimer, Alan; Lineback, David; Spiess, Walter; Buckle, Ken; Colonna, Paul Global issues in Food Science and Technology. 2009 Elsevier
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 6