Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nanoteknoloji ve Biyosensör NMB 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARZU ÇAĞRI MEHMETOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective In this course, biosensors used in the field of medical, engineering and microbiology will be analyzed at nanotechnology angle. Knowledge regarding mechanisms of biosensors manufactured to use for different purposes will be taught to students. In addition, self-assembly and electro mechanic system of biosensors will be discussed.
Course Content 1.Introduction to nanotechnology and biosensors,
2. Nanoparticles in biosensing,
3. Acoustic wave biosensors,
4. Optical biosensors,
5. Magnetic biosensors,
6. Nanowires, nanofibers and nanoprobes,
7. Electrochemical biosensors,
8. Tubular and porous nanostructures,
9.Carbon nanotubes, other nanotube materials, nanofabrication
10. Their applications in food, agriculture and environmental science, medical, and military
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gain knowledge of biosensors at nanotechnology angle in different fields Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Learned critical knowledge of nanofabrication and carbon nanotubes Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Know the mechanism of biosensor Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Know the pratic information regarding tubular and porous nanostructures, and carbon nanotubes Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Gain knowledge of nanowires, nanofibers and nanoprobes Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Gain knowledge about self-assembly and electrochemical system of biosensor Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Gain knowledge regarding their applications in food, agriculture and environmental science, medical, and military Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
8 Gain knowledge of optical, magnetic and elctrochemical biosensors Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to nanotechnology and biosensors
2 Biofunctionalization of Nanomaterials
3 Signal Amplification for Nanobiosensing
4 Nanostructured Mimic Enzymes for Biocatalysis
5 Porphyrin-Based Nanocomposites for Biosensing
6 Carbon Nanofiber-Based Nanocomposites for Biosensing
7 Biosensors Based on Nanoporous Materials
8 Electrochemical Biosensing Based on Carbon Nanotubes
9 Carbohydrate Detection Using Nanostructured Biosensing
10 Nanomaterials for Immunosensors and Immunoassays
11 Nanostructured Biosensing and Biochips for DNA Analysis
12 Molecular self-assembly or biomimic based biosensors
13 Assembly of Nanostructures for Taste Sensing
14 Nanostructured Biosensing for Detection of Insecticides
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Turner, A.P.F.; Karube, I.; Wilson, G.S. Biosensors - Fundamentals and Applications, Oxford University Press: New York, NY, USA, 1987; pp. 719-800
[2]Ju, H; Zhang, X.; Wang, J.. NanoBiosensing, Priciples, Development and Aplications, 2011, Springer., ISSN 1618-7210.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 2 5 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6