Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikrobiyal Biyoyakit Üretim Teknolojileri NMB 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE AVCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yenilenebilir enerji kaynakları ve mikroorganizmalar kullanılarak bunlardan biyoyakıt üretim yöntemleri, biyoyakıt üretiminde kullanılan mikroorganizmalar ve özellikleri, fermentasyon yöntemleri hakkında bilgi vermek.
Course Content Giriş, biyoyakıtların sınıflandırılması, yenilenebilir tarımsal atıklar, lignoselülozik atıklar, nişasta bazlı atıklar, biyoyakıt üretiminde kullanılan mikroorganizmalar ( bakteriler, mayalar, algler)fermentasyon teknolojileri, biyoetanol üretimi, biyobütanol üretimi, biyohidrojen üretimi, biyodizel üretimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Biyoyakıt üretiminde mikroorganizmaların önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Birinci ve ikinci jenerasyon biyoyakıtların temel prensiplerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Atıklardan biyoyakıt üretimini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
4 Enerji politikaları ile ilgili küresel eğilimi kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Biyoyakıtlar ve dünyada biyoyakıt üretim teknolojileri
3 Biyoetanol, biyobütanol, özellikleri
4 Biyoyakıt üretiminde kullanılan mikroorganizmalar
5 Mayalar
6 Bakteriler
7 Biyoyakıt üretiminde rekombinant mikroorganizmalar
8 Lignoselülozik tarımsal atıklardan biyoyakıt üretimi
9 Arasınav
10 Nişasta bazlı atıklarlardan biyoyakıt üretimi
11 Biyoetanol üretim teknojileri
12 Biyobütanol üretimi
13 Biyohidrojen üretimi
14 Seminer
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Pandey, A.; Larroche, C; Ricke, S.; Dussap, C.G.; G, E. 2012. Biofuels-Alternative Feedstocks and Conversion Processes. Elsevier
2. Mielenz, J. R.; Klasson, K. T.; Adney, W. S.; McMillan, J. D. 2007 Biotechnology for Fuels and Chemicals - The Twenty-Eighth Symposium. Springer
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 6