Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Demir Dişi Alaşimlarin Nanoyapisi ve Özellikleri NMB 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SÜLEYMAN CAN KURNAZ
Course Lecturers Prof.Dr. SÜLEYMAN CAN KURNAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Disiplinler arası olan bu proğramda, demir dışı alaşımlar ve onların nano yapılarının üretimi ve özelliklerinin dersi alanlara verilmesini hedeflemektedir.
Course Content Metalurji ve malzemenin tanımı, demir ve demir dışı malzemeler, mikroyapı, mekanik özellikler, fiziksel özellikler, üretim yöntemleri, malzeme inceleme yöntemler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Malzeme inceleme yöntemlerini bilir ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Mekanik özellik ve mikroyapı analizi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Üretim yöntemlerini kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Demirdışı alaşımları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metalurji ve malzeme bilimine giriş.
2 Temel metalurjik kavramlar
3 Temel metalurjik kavramlar.
4 Genel malzeme üretim yöntemleri.
5 Demirdışı nanomalzeme üretim yöntemleri.
6 Demirdışı nanomalzeme üretim yöntemleri.
7 Metalografik inceleme.
8 Mekanik özellikleri inceleme yöntemleri.
9 Mekanik özellikleri inceleme yöntemleri.
10 Fiziksel özellikleri inceleme yöntemleri.
11 Demirdışı nano yapılara örnek malzemeler.
12 Demirdışı nano yapılara örnek malzemeler.
13 Demirdışı nano yapılara örnek malzemeler.
14 Demirdışı nano yapılara örnek malzemeler.
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
0 Nanocrystalline Materials-sayfalar-295-350 1.42 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 14 14
Ödev 2 20 40
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6