Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nanoteknoloji ve Çevre NMB 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİYE SUNA ERSES YAY
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ALİYE SUNA ERSES YAY,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Nanoteknoloji ve çevre nanoteknolojisinin temel kavramlarını öğrenmek
Course Content Nanoteknoloji ve çevreye giriş, nano malzemeler: tanım ve özellikleri, üretim süreçlerine genel bakış, nanopartikül analizleri (SEM, AFM, TEM, VSI vb.),çevresel davranış ve taşınımları, çevre teknolojisinde nanoteknolojinin önemi, yeraltı suyu iyileştirmede nanomalzemeler, membran prosesler, su ve atıksu arıtımında adsorbant olarak nanomalzemeler, nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji, nanomalzemelerin toksik etkileri,nanomalzemelerin ekotoksikolojik etkileri, nanomalzemelerin yaşam döngüsü, bilimsel araştırmalar ve nanomalzeme ile yapılması gereken gelecekteki yönetmelikler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nanopartiküle maruz kalma süresinin toksik etkileri hakkında bilgi sahibi olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Hücreler, bakteriler, organizmalar, toplumlar ve ekosistem üzerindeki nanomalzemelerin fizikokimyasal özelliklerinin etkilerini incelemek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Nanopartiküllerin çevredeki davranış ve taşınımını anlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Çevre nanoteknolojisinin gelişimi sağlamak için bilimsel altyapı oluşturma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Temel bilgi analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nanoteknoloji ve çevreye giriş
2 Nano malzemeler: tanım ve özellikleri
3 Üretim süreçlerine genel bakış
4 Nanopartikül analizleri (SEM, AFM, TEM, VSI vb.)
5 Çevresel davranış ve taşınımları
6 Çevre teknolojisinde nanoteknolojinin önemi
7 Yeraltı suyu iyileştirmede nanomalzemeler
8 Membran prosesler
9 Su ve atıksu arıtımında adsorbant olarak nanomalzemeler
10 Nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji
11 Nanomalzemelerin toksik etkileri
12 Nanomalzemelerin ekotoksikolojik etkileri
13 Nanomalzemelerin yaşam döngüsü
14 Bilimsel araştırmalar ve nanomalzeme ile yapılması gereken gelecekteki yönetmelikler
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Ram, M., Andreescu, E.S., Hanming, D., Nanotechnology for Environmental Decontamination, McGraw-Hill Professional, 2011
2.Eugene Cloete, T., de Kwaadsteniet, M., Botes, M., Manuel Lopez-Romero, J., Nanotechnology in Water Treatment Applications, Caister Academic Press, 2010.
3.Seller, K., Mackay, C., Bergeson, L.L., Clough, S.R., Hoyt, M., Chen, J., Henry, K., Hamblen, J., Nanotechnology and the Environment, CRC Press, 2008.
4. Wiesner, M.R., Bottero, J., Environmental Nanotechnology, McGraw Hill, 2007.
5. Thedore, L., Kunz, R.G., Nanotechnology: environmental implications and solutions, John Wiley & Sons Inc. 2005.
6. Goldman, L., Coussens, C., Implications of nanotechnology for environmental health research, The National Academic Press, Washington D.C., 2005
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 36 36
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6