Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nano Polimer Kimyasi NMB 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. UĞURSOY OLGUN
Course Lecturers Prof.Dr. UĞURSOY OLGUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Students are expected to learn basic concepts of chemistry and nano polymer science with research methodology in the field. In this course,  the synthesis, properties, processing and analysis of nano technology polymer based materials and polymer composites will be described.

Course Content

Introduction to nano technology and polymer science, classification of polymers, polymerization degree, polymerization reactions and nano polymer synthesis, condensation and free radical polymerization reactions, chemical and physical properties of nano polymers, charcaterization tehcniques of nano polymers, stereochemistry of polymer structures, forces between polymer chains, structure property relations, nano polymer composites with specific fillers, polymer blends, block and grapht copolymers, inorganic polymers

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] RAO, C.N.R., MÜLLER, A., CHEETHAM, A.K., The Chemistry of Nanomaterials, Wiley-VCH, Weinheim, 2004.
[2]CAO, G., Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, İmperial College Pres, London, 2004.
[3] POOLE, C.P., OWENS, F.J., Introduction to Nanotechnology, J.Wiley & Sons, NJ Hoboken, 2003.

[4] Current literature

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6