Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fundamentals and Simulation Of Casting Processes CMM 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. RAMAZAN KAYIKCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Döküm yöntemi ile metal şekillendirme karmaşık malzeme bilgisi ve tasarım yeteneği gerektiren süreçlerdir. Günümüz mühendislik uygulamalarında, özellikle genel makine, madencilik, gemi inşa ve otomotiv gibi sektörlerde çalışacak mühendislerin bu bilgi ve yeteneği kullanması avantaj sağlayacaktır. Bu dersin amacı öğrencilere döküm süreçlerinin bilgisayar ortamında tasarlanması ve modellenmesi için gereken teorik bilgi, tasarım ve modelleme yeteneğini kazandırmaktır.
Course Content Döküm yöntemi ile metal şekillendirme karmaşık malzeme bilgisi ve tasarım yeteneği gerektiren süreçlerdir. Günümüz mühendislik uygulamalarında, özellikle genel makine, madencilik, gemi inşa ve otomotiv gibi sektörlerde çalışacak mühendislerin bu bilgi ve yeteneği kullanması avantaj sağlayacaktır. Bu dersin amacı öğrencilere döküm süreçlerinin bilgisayar ortamında tasarlanması ve modellenmesi için gereken teorik bilgi, tasarım ve modelleme yeteneğini kazandırmaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sıvı akış prensiplerini bilir ve bunu yolluk tasarımında uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Metal ve alaşımların katılaşmasını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Döküm simülasyonu için tasarım esaslarını bilir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 Parça döküm sırasında oluşan ısı transferlerini yorumlar ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Döküm proseslerini bilgisayar ortamında simülasyon yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 Döküm üretimi için gerekli model ve kalıp oluşturma yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 Döküm yöntemi ile metal şekillendirmenin ilkelerini bilir. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Sıvı akış ve kalıp doldurma proseslerini bilgisayar ortamında modeller. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to metal casting, pattern making and molding sands.
2 Green sand mold production and core making, Permanent mold castings.
3 Solidification of metals and alloys
4 Heat transfer during component castings.
5 Casting hydrodynamics, fluid flow and design of running systems in casting processes.
6 CFD based flow simulation for running system design.
7 Modelling of heat transport and cooling of castings.
8 3D simulation of non-ferrous castings.
9 3D Simulation of steel castings.
10 Project work
11 Exam and Project work
12 3D Simulation of graphitic cast iron castings.
13 Case studies (modelling of large steel casting)
14 Case studies (Dimentional tolerances for component castings)
Resources
Course Notes Lectures notes, R.KAYIKCI
Course Resources 1-J.Campbell, Casting practices, Butterworth Heinamann, 1991.
2-SOLIDCast Workbook, www.finitesolutions.com/downloads
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6