Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mechanical Behavior Of Materials CMM 623 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUNAL AHMET PARASIZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Tasarım ve imalat aşamalarında ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek hesaplamalarda, seçilen/kullanılan malzemelerin mekanik davranışlarının iyi bir şekilde bilinmesi çok önemlidir. Bu ders kapsamında dersi alan öğrencilerin, malzemelerin görmüş olduğu işlemler, yapıları, mekanik özellikleri ve performansları arasındaki ilişkiyi, malzeme yapılarında bulunan mekanik özelliklerini etkileyen unsurları ve mekanik özellikleri iyileştirme yöntemlerini kavramaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin günümüz mühendislik uygulamalarında, giderek önem kazanan, malzemelerin mikro ve nano boyutlardaki davranışları hakkında genel bir bilgi edinmeleri de bu dersin amaçları arasındadır. Bu sayede bu dersi başarı ile geçen öğrencilerin, malzemelerin mekanik özelliklerini kullanma konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmaları sonucu yapacakları hesaplamalı çalışmalarda malzeme konusunda daha güvenli olmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Gerilme-birim şekildeğişimi ilişkisi, malzemelerin elastik ve plastik deformasyon davranışları, kristal yapılar ve kusurları, kristallere kayma olayı, dislokasyonların özelliği ve mekaniği, dayanım arttırma yöntemleri, hasar türleri ve mekanizmaları, malzemelerin mikro ve nano boyuttaki davranışları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 General concepts of strain and stress. Elastic and inelastic deformation of materials
2 Concept of thermodynamic stability in materials. Crystalline structure, defects and microstructure in solids.
3 Slip in crystals. Schmid´s law. Lattice rotations during slip. Deformation textures.
4 Properties of dislocations. Partial dislocations and stacking faults.
5 Dislocation Mechanics.
6 Strain hardening and strain gradient hardening.
7 Grain refinement hardening and thermo-mechanical processes of metals.
8 Solid solution and dispersion hardening.
9 Age hardening.
10 Mid-term exam
11 Simple fracture and basics of fracture mechanics, Ductile to brittle transition temperature behavior of metals
12 Fatigue of Metals: Parameters and S-N curves, fatigue crack propagation and prevention of fatigue.
13 Materials behavior at elevated temperature. Prevention of creep failure.
14 Mechanical behavior of materials at micro scale.
Resources
Course Notes Mechanical Behavior of Materials, Thomas H. Courtney, 2005
Course Resources 1. Mechanical Behavior of Materials, William F. Hosford, University of Michigan, Ann Arbor, 20052.
2. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials,, R.W.Hertzberg, John Wiley, 1989
3. Mechanical Metallurgy, G. Dieter, McGraw Hill,1988
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 12
2. Ödev 12
3. Ödev 12
4. Ödev 14
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 4 5 20
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6