Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Foundations Of Solid Mechanics CMM 610 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ OSMAN AYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mekanik tasarım ve imalat proseslerinin modellenmesinde, Katı Cisimler Mekaniğinin temel prensipleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu prensiplerin elastisite problemlerine uygulamalı olarak öğretilmesi, böylece modelleme ve analizlerin daha doğru yapılması ve plastisite ve lineer olmayan diğer analizlerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
Course Content İndis notasyonu, Tensör kavramı ve işlemleri. Gerilme ve Şekil Değiştirme tensörleri. Hareket denklemleri. Lineer elastik bağıntılar. Lineer elastik cisimler için malzeme özelliklerinin simetrisi ve yöne bağlılığı. Elastisitede iki boyutlu problemler. Değişimler Matematiği?ne (Calculus of Variations) giriş. Enerji prensipleri. Sanal iş, minimum potansiyel enerji ve tamamlayıcı iş prensipleri. Enerji prensiplerinin Katı Cisimler Mekaniği problemlerinde uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tensör kavramını ve uygulamalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Enerji prensiplerini katı cisimler mekaniği problemlerine uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Elastisitenin temel denklemleri ve işlevlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Katı cisimler mekaniği?nde kullanılan enerji prensiplerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Gerilme ve şekil değiştirme tensörlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Lineer elastik malzeme özellikleri tensörü ve özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 İndis notasyonunun temellerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Indicial notation, Concept of tensors
2 Stress and strain tensors
3 Equations of motion
4 Material symmetry for linear elastic solids
5 Two-dimensional problems in elasticity
6 Two-dimensional problems in elasticity
7 Introduction to calculus of variations. Energy principles
8 Introduction to calculus of variations. Energy principles
9 Principles of virtual work, minimum potential energy and complementary energy
10 Mid-term exam
11 Principles of virtual work, minimum potential energy and complementary energy
12 Applications of energy principles in solid mechanics
13 Applications of energy principles in solid mechanics
14 Applications of energy principles in solid mechanics
Resources
Course Notes 1. Energy and Finite Element Methods in Structural Mechanics, Shames and Dym, ©Taylor and Francis.<br>2. Theory of Elasticity, Timoshenko and Goodier, ©McGraw Hill
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6