Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Numerical Methods In Engineering CMM 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective İleri sayısal yöntemler dersi, mühendislik eğitiminde analitik yöntemlerin yeterli olmadığı durumlarda mühendislerin analiz kabiliyetlerini artıracak sayısal tekniklerin öğretilmesini amaçlamaktadır.
Course Content Fonksiyonların köklerinin Bulümü, Fark tabloları, Eşit aralıklı veya farklı aralıklı interpolasyon, Sayısal türev alabilir, Sayısal İntegrasyon, Diferansiyel denklemlerin, Başlangıç şartlı adi Diferansiyel denklemlerin, Lineer denklem sistemlerinin, Kısmı diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, I ve II. dereceden Quasi-Lineer denklemlerin, Hiperbolik diferansiyel denklemlerin, Parabolik diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm teknikleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
2 Parabolik diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerini bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
3 Fark tabloları oluşturabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
4 Sayısal İntegrasyon alabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
5 Diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan sayısal yöntemleri bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
6 I ve II. dereceden Quasi-Lineer denklemlerin çözüm tekniklerini bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
7 Analitik yöntemler ile köklerinin bulunması mümkün olmayan fonksiyonların köklerini sayısal yöntemler ile bulabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
8 Eşit aralıklı veya farklı aralıklı interpolasyon alabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
9 Kısmı diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan sayısal yöntemleri bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
10 Sayısal türev alabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
11 Hiperbolik diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerini bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
12 Başlangıç şartlı adi Diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan sayısal yöntemleri bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel Metot ve Matematiksel Modelleme, Kök Bulma
2 Fark Tabloları
3 Eşit Aralıklı İnterpolasyon
4 Farklı Aralıklarda İnterpolasyon
5 Sayısal Türev Alma
6 Sayısal İntegrasyon
7 Sınır şartlı Adi Diferansiyel Denklemler
8 Başlangıç şartlı Adi Diferansiyel Denklemler
9 Lineer Denklem Sistemleri
10 Ara Sınav
11 Kısmi Diferansiyel Denklemlere Giriş
12 I. ve II. dereceden Quasi-Lineer Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması
13 Hiperbolik Denklemler
14 Parabolik Denklemeler
Resources
Course Notes Advanced Numarical Methods, Walker, J.D.A., Lehigh University Ders Notları 1996
Course Resources Linear Numerical Analysis, Noel Gastinel, Academic Press, Inc. New York, 1970
Numerical Recipes in C , Press W.H., Teukolsky, S.A., Cambridge University Press, 1995
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 8 5 40
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6