Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelik Uygulamalarinda Güncel Yaklaşimlar ve Bakim Teknolojilerinin Kullanimi HMS 674 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, hemşirelik uygulamalarındaki güncel yaklaşımları, bilimsel araştırma sonuçlarını ve bakım teknolojilerinin uygulamaya yansımasını incelemektir

Course Content

Bu ders hemşirelik uygulamalarına yönelik araştırma sonuçlarını ve hemşirelik uygulamalarında bilişim teknolojisini içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kanıta dayalı hemşirelik bakımını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Hemşirelik uygulamalarına yönelik araştırma bulgularını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Hemşirelik bakımında yeni teknolojileri kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaşam Bulgularına Yönelik Araştırma Sonuçları
2 Ilaç Uygulamalarına Yönelik Araştırma Sonuçları
3 Solunum Sistemine Yönelik Araştırma Sonuçları
4 Sindirim Sistemine Yönelik Araştırma Sonuçları
5 Üriner Sisteme Yönelik Araştırma Sonuçları
6 Kayıp, Ölüm ve Yas ile ilgili Araştırma Sonuçları
7 Spritüel Balkım ile İlgili Araştırma Sonuçları
8 Hasta Güvenliği İle İlgili Araştırma Sonuçları
9 Hemşirelik uygulamalarında bilişim teknolojisi –uygulama alanından bir örnek
10 Hemşirelik uygulamaların bilişim teknolojileri –makale sunumu
11 Hemşirelik uygulamaların bilişim teknolojileri –uygulama alanından bir örnek
12 Hemşirelik uygulamaların bilişim teknolojileri –makale sunumu
13 Hemşirelik uygulamaların bilişim teknolojileri – uygulama alanından bir örnek
14 Hemşirelik uygulamaların bilişim teknolojileri –makale sunumu
Resources
Course Notes <p>Brown SJ.(2009) Evidence Based Nursing; the research- practice connection. Jones and Bartlett Publishers<br /> <br /> Craven R.F, Hirnle C.J. (2009): Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia<br /> <br /> Menyk BM, Fineout-Overholt E (2005).Evidence-Based Practice In Nursing&amp;Healthcare A Guide to Best Practice.Lippincott Williams&amp;Wilkins Philadelphia<br /> <br /> Potter P.A., Perry A.G. (2004) Fundamentals of Nursing, 6 th Ed., Mosby. 2.Kozier B., Erb G., Berman A., Snyder S. (2007) Fundamentals of Nursing, Concepts, Practices, Process, 8 th ed., Prentice Hall.<br /> <br /> Craig JV, Smith RL (2002). The Evidence-Based Practice Manual For Nurses. Churchill Liwingston</p>
Course Resources

Brown SJ.(2009) Evidence Based Nursing; the research- practice connection. Jones and Bartlett Publishers

Craven R.F, Hirnle C.J. (2009): Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia

Menyk BM, Fineout-Overholt E (2005).Evidence-Based Practice In Nursing&Healthcare A Guide to Best Practice.Lippincott Williams&Wilkins Philadelphia

Potter P.A., Perry A.G. (2004) Fundamentals of Nursing, 6 th Ed., Mosby. 2.Kozier B., Erb G., Berman A., Snyder S. (2007) Fundamentals of Nursing, Concepts, Practices, Process, 8 th ed., Prentice Hall.

Craig JV, Smith RL (2002). The Evidence-Based Practice Manual For Nurses. Churchill Liwingston

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6