Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iç Hastaliklarinda Geriatri Hemşireliği HMS 669 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HAVVA SERT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HAVVA SERT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yaşlı bireylerin akut ve kronik sağlık problemlerinin yönetiminin yanı sıra yaşlılığa ilişkin sosyal ve psikolojik yaklaşımlar, ulusal ve uluslar arası sağlık politikaları konularında bilgilerinin uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilmek ve bu bilgileri davranışa dönüştürebilme yeterliliklerini kazandırmak.
Course Content Yaşlı bireylerde meydana gelen fizyolojik değişiklikler, sık karşılaşılan sorunlar ve hemşirelik yaklaşımları ile yaşlının toplumdaki konumu ve yaşlılık politikalarını içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye´de ve dünyada yaşlı nüfusun demografik özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Yaşlı bireylerdeki fizyolojik değişiklikleri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 Yaşlı bireylerde sık karşılaşılan fiziksel ve mental sağlık sorunlarını kavrar ve hemşirelik bakımını uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye’de ve Dünya’da yaşlı nüfusu
2 Yaşlılık politikaları, kanun ve yönetmelikler, Dünya´da yaşlı bakım hizmetleri örnekleri
3 Yaşlanma teorileri
4 Yaşlı bireylerde fizyolojik değişiklikler ve hemşirelik tanılaması
5 Yaşlı bireylerde ilaç kullanımı ile ilgili sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı
6 Yaşlı bireylerde uyku sorunları ve hemşirelik yaklaşımı
7 Yaşlı bireylerde ağrı ve hemşirelik yaklaşımı
8 Yaşlı bireylerde beslenme sorunları ve hemşirelik yaklaşımı
9 Geriatrik sendromlar : Hareketsizlik, denge ve yürüme
10 Geriatrik sendromlar: Inkontinas, bası yaraları önlenmesi ve bakımı
11 Geriatrik sendromlar: Osteoporoz, kırılgan yaşlı ve bakım
12 Geriatrik sendromlar: Depresyon, deliryum demans ve bakım
13 Yaşlı bireylerde etik ve yasal sorunlar yaşlı bireylerde ayrımcılık, ihmal/istismar
14 Yaşlanma ve yaşam kalitesi
Resources
Course Notes -Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. <br>-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004. <br>-Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Course Resources -Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji . Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007.
-Andreoli TE, Carpenter CJ. Cecil Essentials of Medicine Türkçe. Mıstık S (Çev ed). Nobel tıp Kitabevi, İstanbul, 2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 2 2
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6