Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yoğun Bakim Hemşireliği HMS 620 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers Prof.Dr. DİLEK AYGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanımlamasını yapabilen, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimlerini uygulayabilen, hasta yakınları ile diyalog kurabilen, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık profesyoneli yetiştirmek.
Course Content Yoğun bakıma ilişkin temel kavramların, kaliteli, ileri yoğun bakım ve tedavi girişimlerinin öğrenilmesini kapsar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünyada ve Türkiye? de yoğun bakım hizmetleri ve hemşirenin rolünü bilir
2 İdeal yoğun bakımın özelliklerini tanır
3 Yoğun bakım ünitelerinin organizasyonu ve yasal konuları tanır
4 Ani kardiyak ölümde ve Kardiyo pulmoner Resüsitasyonda hemşirelik yaklaşımını uygular
5 Yoğun bakım ünitesinde kullanılan ilaçları tanır
6 Şoktaki hastanın yönetimi ve Kardiyovasküler cerrahi sonrası yoğun bakımda hemşirelik yönetimini uygular
7 Yoğun bakımda yatağa bağımlı hasta bakımında yeni teknolojileri tanır
8 Akut solunum yetmezliği ve mekanik ventilatördeki hastanın bakımını yönetir
9 Koma ve mental durum değişikliği sebepleri, beyin ölümü ve organ transplantasyonunu tanır ve yönetir
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünyada ve Türkiye´de yoğun bakım hizmetleri ve cerrahi hemşiresinin rolü
2 İdeal yoğun bakımın özellikleri ve Türkiye'deki durum
3 Yoğun bakım ünitelerinin organizasyonu, etik ve ve yasal konular
4 Ani kardiyak ölüm ve kardiyo pulmoner resüsitasyon
5 Yoğun bakım ünitesinde kullanılan ilaçlar ve yönetimi
6 Şoktaki hastanın yoğun bakım ünitesindeki yönetimi
7 Robotik kalp cerrahi sonrası hemşirelik bakımı ve kanıt temelli yaklaşımlar
8 Yoğun bakımda yatağa bağımlı hasta bakımında yeni teknolojiler
9 Akut solunum yetmezliği ve mekanik ventilatördeki hastanın bakımı
10 Yoğun bakımda akut böbrek yetmezliği olan hastanın hemşirelik bakımı
11 Koma ve mental durum değişikliği sebepleri, beyin ölümü ve organ transplantasyonu
12 Koma ve mental durum değişikliği sebepleri, beyin ölümü ve organ transplantasyonu
13 Yoğun bakım ünitesinde enteral ve parenteral beslenme
14 Temel EKG
Resources
Course Notes
Course Resources -Çelik S (2014). Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti.
Evidence-Based Nursing Care Guidelines Medical Surgical İnterventions 2008 (Ackley, Ladwig, Swan,Tucker)
-Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Mehmet Mihmanlı, Sakarya Üniv. Yayını)
-Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6