Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği II HMS 610 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT
Course Lecturers Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ruh sağlığında özel durumlar ve gruplar konusunda araştırmalar planlayıp, yürüterek mesleğe bilimsel katkı sağlamak
Course Content Özel durumlar ve gruplara yönelik tedavi ve bakımın yürütülmesi ile ilgili teorik ve uygulama becerileri, toplum ruh sağlığı ve psikiyatrinin hukuki yönü hakkında gerekli bilgiler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikiaytri hemşireliğinde temel kavramları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Ruh sağlığı alanında riskli gruplara yönelik hemşirelik bakımını planlar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Örnek vakalar üzerinde ve karşılaştığı durumlarda uygun hemşirelik bakımını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Ruh sağlığı uygulamalarında yasal konuları ve etik sorunları tanır, uygulamalarını etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cinsel yaşam ve psikoseksüel bozukluklar
2 Cinsel yaşam ve psikoseksüel bozukluklar
3 Uyku bozuklukları
4 Yeme bozuklukları
5 Acil psikiyatri
6 Acil psikiyatri
7 Adli psikiyatri
8 Adli psikiyatri
9 Toplum ruh sağlığı
10 Toplum ruh sağlığı
11 Kültürlerarası psikiyatri
12 Kültürlerarası psikiyatri
13 Ulaşılamayan gruplarda (evsizler, suçlular vb) psikiyatri
14 Psikiyatrik rehabilitasyon ve evde bakım
Resources
Course Notes
Course Resources O Öztürk, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.
C Güleç ,E Köroğlu, Psychiatri Hekimler Yayın Birliği (1998).
Çam, O. , Engin, E.: Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi. 2014, İstanbul.
V Benner- Carson , G Arnold , Mental Health Nursing. The Nurse Patient Journey W.B. Saunders Company (1996).
Işık, E. Organik Psikiyatri. İstanbul.1999.
Petit, J. R. Acil Psikiyatri El Kitabı. A Lippincott Williams& Wilkins. İstanbul Medikal Yayıncılık. 2008.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6