Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğ HMS 634 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT
Course Lecturers Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dahili hastalıklarla ilgili sorunlarda ortaya çıkan psikiyatrik tabloların değerlendirilmesi ve bakımı konusunda bilgi ve beceri kazandırma
Course Content Dahili sorunu olan kişilerin psikiyatrik bakımının öğrenilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlıklı ya da hasta bireyi psikiyatri hemşireliği ilke ve standartları doğrultusunda bütüncül olarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Konsültasyon -liyezon psikiyatrisi ile ilgili temel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Sistemik sorunlar yaşayan hastalarda ortaya çıkabilecek psikiyatrik bozuklukları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Sistemik sorunlar yaşayan hastalarda görülebilen psikiyatrik sorunlara yönelik uygulamalarda sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Konsültasyon- liyezon hemşiresi olarak yaptığı uygulamalarda yasal konuları ve etik sorunları tanır, danışmanlık hizmetlerini ve uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği
2 Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği
3 Solunum sistemi hastalıklarının psikiyatrik yönü
4 Solunum sistemi hastalıklarının psikiyatrik yönü
5 Dolaşım sistemi hastalıklarının psikiyatrik yönü
6 Dolaşım sistemi hastalıklarının psikiyatrik yönü
7 Endokrin bozuklukların psikiyatrik yönü
8 Endokrin bozuklukların psikiyatrik yönü
9 Deri hastalıklarının psikiyatri yönü
10 Deri hastalıklarının psikiyatri yönü
11 Bağ dokusu hastalıklarının Psikiyatrik yönü
12 Bağ dokusu hastalıklarının Psikiyatrik yönü
13 Fizik tedavi hastalarının psikiyatrik yönü
14 Fizik tedavi hastalarının psikiyatrik yönü
Resources
Course Notes
Course Resources Ruh Sağlığı ve bozuklukları- Orhan Öztürk
Psikiyatrik Tıp -KLP Psikiyatrisi Sedat Özkan
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6