Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelikte Kavram ve Kuram HMS 602 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers Prof.Dr. NURSAN ÇINAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Hemşirelikteki temel kavramların birbiri ile ilişkilendirilmesini sağlamak, hemşirelik teorilerinin ve bu teorilerin hemşirelik eğitimi, yönetimi, uygulama ve araştırmada kullanımını değerlendirmektir

Course Content

Hemşireliğin temel kavramları, hemşirelik kuramları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hemşirelik mesleğindeki temel kavramları yorumlar ve birbiri ile ilişkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Hemşirelikteki temel kuramları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 Hemşirelikteki kavram ve kuramların hemşirelik bakımındaki önemini açıklar ve tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hemşirelikte Kavram-Kuram ile İlgili Tanımları, Hemşirelikte Kuram ve Kavram Geliştirmenin Önemi ve Nedenleri
2 Hemşirelikte Kuramlara Göre Bakım Kavramı, Sağlık ve Hastalık Kavramı
3 İnsan Varlığı Kavramı, Çevre ve Toplum Kavramı
4 Hemşirelikte Profesyonel Değerler
5 Florence Nigtingale ve Çevre Kuramı
6 Hildegard Peplau: Kişilerarası İlişkiler Kuramı
7 Virginia Henderson: Hemşirelik Tanımı Kuramı
8 Dorothea E. Orem: Özbakım Kuramı
9 Dorothea E. Orem: Özbakım Kuramı
10 Kathanrine Kolcaba: Konfor Teorisi
11 Ramona T. Mercer: Anne Olma Teorisi
12 Merle H. Mishel: Hastalıklarda Belirsizlik Teorisi
13 Pamela G. Reed:Kendini Aşma Teorisi
14 Pamela G. Reed:Kendini Aşma Teorisi
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

1- Alligood MR, and Tomey AM (2010). Nursing Teories and Teorists and Their Work. United States of Amerika
2- Pektekin, Ç. (2013). Hemşirelik Felsefesi. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
3- Velioğlu, P.(2012). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
4- Ocakcı AF, Alpar ŞE. (2013). Hemşirelkte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul Tıp Kitabevi, 1, Baskı. İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6