Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk Sağliğinda Kanit Temelli Uygulamalar II HMS 656 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Kanıt temelli uygulamaları, kanıt temelli tıp ve hemşirelik uygulamalarını kavrayarak halk sağlığı alanınında kanıt temelli uygulamaları geliştirmesidir.

Course Content

Kanıta dayalı tıp ve hemşirelik uygulamaları, kanıta dayalı halk sağlığı hemşireliği uygulamalarını, birreyin gelişimindeki belirli dönemlerde kanıt temelli uygulamaları ve bunun halk sağlığı için önemini içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireyin kanıta dayalı uygulamaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Bireyin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Bebeklik, gebelik, adölesan dönemde kanıt temelli hemşirelik uygulamalarını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Erişkinlik ve yaşlılık döneminde kanıt temelli hemşirelik uygulamalarını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Bireyin birinci basamak sağlık hizmetlerinde kanıt temelli uygulamaları tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı gerekçesi, kapsamı, öneminin anlatılması
2 Kanıta dayalı uygulama nedir?
3 Kanıta dayalı halk uygulamaları
4 Kanıta dayalı tıp uygulamaları
5 Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları
6 Kanıta dayalı halk sağlığı hemşireliği uygulamaları
7 Dönemsel kanıt temelli hemşirelik uygulamaları
8 Dönemsel kanıt temelli hemşirelik uygulamaları (devam)
9 Bebeklik ve gebelik döneminde kanıt temelli uygulamalar
10 Adölesan dönemde kanıt temelli uygulamalar
11 Erişkinlik döneminde kanıt temelli uygulamalar
12 Yaşlılık döneminde kanıt temelli uygulamalar
13 1. basamak sağlık hizmetlerinde kanıt temelli uygulamamalar
14 1. basamak sağlık hizmetlerinde kanıt temelli uygulamamalar (devam)
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

Topuzoğlu A, Ay P. Kanıta Dayalı Tıp: Klinik Epidemiyolojik Araştırmaların Eleştirel
Değerlendirilmesi. İstanbul: Ege Yayınları; 2007.
Weinfeld M.J., Finkelstein K. How to Answer Your Clinical Questions More Efficiently.
Family Pract Manag 2005;12(7):37-41.
Çöl M., Epidemiyoloji ve Araştırma Yöntemleri. Akdur R, Çöl M, Işık A., İdil A,
Durmuşoğlu M, Tunçbilek A. Halk Sağlığı. Ankara: AÜTF ANTIP Yayınları; 1998. s.
289-353Tones K. Health promotion, health education and the public health.
In: Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H (eds). Oxford Textbook
of Public Health, dördüncü baskı. New York: Oxford University
Press;2002. p. 829-863.
21. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik
Babaoğlu M.Ö, Yaşar Ü, Dost T ve ark. Kanıta Dayalı Tıp: Kavramlar, Örnekler
ve Görüşler. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(5):1298-305.
Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Vist GE, Falck-Ytter Y, Schünemann HJ; Grade
Working Group. What is “quality of evidence” and why is it important to clinicians?.
BMJ 2008;336(7651):995-8.
McMichael C, Waters E, Volmink J. Evidence-based public health:
what does it offer developing countries? J Public Health (Oxf).
2005;27:215-21.
Guyatt G. Evidence based medicine. Chicago: AMA Press; 2002.
Kocaman G. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003;5: 61-69. Lash AA. Search for excellence: evidence-based practice nursing. II. Uluslararası & IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. Antalya. İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü 2003; s.1-10.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6