Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Teknikleri MLY 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN,
Course Assistants Arş. Gör. Işıl Ayas, Arş. Gör. Tunç İNCE
Course Category
Course Objective Araştırma Yöntemleri ve SPSS paket programı hakkında detaylı bilgi vermek.
Course Content Bilimsel araştırma türleri, teknikleri, kaynak kullanma yöntemleri, kaynak kullanma, içerik hazırlama, bilimsel çalışma türlerine göre hazırlık yöntem ve teknikleri hakkında ileri düzey bilgileri içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilime ilişkin yaklaşımları kavrar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bilimsel araştırmanın aşamaları ve yöntemlerini anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Veriyi yorumlar ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Bilimsel araştırmanın mahiyeti ve yöntemlerini anlar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Veri toplama yöntemlerini anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Bilimsel araştırma tekniklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kütüphane, veri tabanları, Internet kaynakları ve arama motorları kullanımı Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
2 Dipnot, Atıf ve Kaynakça Gösterme Yöntemleri Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
3 Veri Toplama ve Araştırma Yöntemleri Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
4 Örnekleme Seçimi ve Örnekleme Metodları Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
5 Anket, Deney, Röportaj ve Resmi veri Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
6 Kamu malları, vergi kaçırma ve kamu maliyesi alanlarında anket, deney ve resmi veri kullanarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
7 Literatür taraması ve veri toplama. Proje Başlangıç Haftası (Öğrenciler tarafından kamu maliyesinde anket, deney ve resmi veri kullanarak ampirik çalışma gerçekleştirilmesi) Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
8 Model ve hipotez geliştirme Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
9 Ara sınav Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
10 SPSS paket programına giriş, Veri girişi ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
11 Temel veri analizi ve açıklayıcı veri sunumu Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
12 SPSS de parametrik ve parametrik olmayan testler Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
13 Regresyon, logit ve tobit analizleri SPSSde tablo, grafik ve diğer şekillerin çizimi Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
14 SPSSde Tablo ve grafik oluşturma Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
Resources
Course Notes Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
Course Resources Bryman, A. and Cramer, D. (1997), Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows, Routledge, London.
Yazıcıoğlu, Y ve Erdoğan, S (2004) SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay, Ankara.
Judd, C. M., Smith, E. R. and Kidder, L. H. (1991), Research Methods in Social Relations, HBJ, Fort Worth.
Coakes, S. J. and Steed, L. G. (1997), SPSS Analysis Without Anguish, Jacaranda Wiley Ltd, Milton, Australia.
Norusis J.M/SPSS Inc. (1993) SPSS for Windows Base System Users Guide Release 6.0, SPSS Inc, Chicago.
Friedman, D and Cassar, D (2004) Economics Lab: An Intensive Course in Experimental Economics, Routledge, London.
Baş, T (2001) Anket, Seçkin, Ankara.
Elffers, H., Weigel, R. H. and Hessing, D. J. (1987), The Consequences of Different Strategies for Measuring Tax Evasion Behavior, Journal of Economic Psychology, vol. 8, pp. 311-337.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2)
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2)
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2)
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6