Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Kesimi Ekonomisi MLY 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. FURKAN BEŞEL
Course Lecturers Doç.Dr. FURKAN BEŞEL,
Course Assistants Arş. Gör. Kadriye İzgi Şahpaz
Course Category
Course Objective Kamu kesiminin yapısı, tanımı , kamu kesimiyle ilgili yaklaşımlar, kamu gelirlerinin ve harcamalarının alan ve boyutlarının belirlenmesine ilişkin düşünceler, Türkiye’de kamu kesimi ve sorunları..
Course Content kamu ekonomisinin işleyişi, kamu ekonomik faaliyetlerinin kuramsal temelleri ve kamu ekonomisine ilişkin temel ilke ve uygulamaların ileri düzeyde analizi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu kesiminin yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kamusal seçiş teorisini ve anayasal iktisat yaklaşımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kamu Ekonomisine ilişkin doktriner görüşleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Özelleştirmeyi ve genel ve Türkiye özelinde ekonomik sonuçlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Oylama kurallarını ve siyasal karar alma süreçlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kamu kesiminin büyüklüğünü ve bilieşiminin ölçülmesi sorununu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Gelir dağılımını ve gelirin yeniden dağılımı politikalarının analizini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Toplumsal fayda ve maliyet kavramlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Piyasa aksaklıklarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Regülasyonu ve Türkiye uygulamasını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Piyasa ekonomisinin işleyişini etkinlik ve adalet ikilemiyle ilişkili olarak analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Piyasa talebi ve siyasal talep Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
2 Kamu hizmet üretimini belirleyen unsurlar Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
3 Özel fayda ve maliyet, tplumsal fayda ve maliyet Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
4 Kamu ekonomisinin varlık nedenleri Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
5 Tam kamusal mal ve hizmetler ve özellikleri Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
6 Doğal tekeller ve özellikleri Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
7 Arasınav Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
8 Kamu ekonomisinin işlevleri Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
9 Piyasada ve kamuda optimum üretim düzeyi Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
10 Kamu hizmeti denge üretmi ve genel denge özümü Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
11 Piyasa mallarının ve kamu hizmetlerinin niteliklerine gore optimum üretim düzeyleri Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
12 Kamu ekonıomisinde karar alma Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
13 Kamu ekonomisi üretim birimleri Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
14 Genel değerlendirme Kaynaklardan ilgili bölümler ve ilave okuma parçaları
Resources
Course Notes SAVAŞAN, FATİH (2014), Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, 4. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık.
Course Resources 1. Joseph E. Stiglitz, (1996), (çev. Batırel Ö. F.), Kamu Kesimi Ekonomisi, İstanbul, Marmara Ü. Yayınları
2. Kamu Ekonomisi, Güneri Akalın, Hacettepe Yayınları, 2006
3. Şener O., (2001), Kamu Ekonomisi, İstanbul, Beta Yayınları,
4. Kamu Ekonomisi, Sinan Sönmez, ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 80
1. Final 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6