Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Ekonomisi ve Vergileme MLY 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HAKAN YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. HAKAN YAVUZ,
Course Assistants Arş. Gör. Işıl Ayas, Arş. Gör. Tunç İNCE
Course Category
Course Objective Bu derste çevre ekonomisi ve vergileme ile ilgili derinlemesine bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste çevrenin önemi, ekonomik yapısı, kirlenme ve temizleme maliyetleri, dışsallıkları ve çevre duyarlılığı için nasıl bir mali politika izlenmesi gerektiği gibi ileri düzey konulara değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre koruma önlemlerini etkinlik açısından değerlendirir Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Emisyon ticareti ve Emisyon Vergilerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ulusal ve uluslararası kurumların yürütükleri çevre politikalarını bilir Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Çevre ve Kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz eder Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Çevre Kirlenmesinin Ekonomik Anlamı ve Toplumsal Refah Üzerindeki Etkilerini bilir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Çevre Sorunlarını ve bu sorunlara çözüm amacıyla uygulanan Çevre Politikalarını öğrenir ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Çevre ile ilgili dışsallıkları anlar ve bunların garklı çözüm yollarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre Sorunları Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
2 Kentleşme ve Sanayileşme Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
3 Çevre Kirlenmesi Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
4 Yaşam Düzeyi ve Çevre Politikası Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
5 Kentleşme-Ekonomi İlişkileri Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
6 Kentleşmenin Toplumsal Maliyeti, Kentleşme Olgusu ve Kaynak Sorunu Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
7 Arasınav Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
8 Kentleşme Olgusu ve Çevre Sorunları Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
9 Piyasa Ekonomisi; Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Faaliyetler Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
10 Kamusal Mallar, Hizmet ve Dışsallıklar Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
11 Çevre Kirlenmesinin Ekonomik Anlamı ve Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
12 Fayda Maliyet Analizi; Kirlilik Kontrolü ile İlgili Ekonomik Yaklaşımlar Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
13 Ekonomik Büyüme ve Çevre Korunması Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
14 Genel Değerlendirme Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
Resources
Course Notes Karpuzcu,M., (1987 ) Çevre Ekonomisi, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul
Course Resources Eski H., ( 1990 ) Ekonomiye Giriş, Dokuz Eylül Üniv. Yayını, İzmir
Field B.C., ( 1994 ) Environmental Economics, Mc Graw-Hill Inc., USA. ISBN : 0-07-020797-6
Ders hocası tarafından verilecek İngilizce ve Türkçe ders materyalleri.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6