Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Spss Uygulamalari ve Kantitatif Veri Analizi MLY 527 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Hakan Yavuz, Arş. Gör. Işıl Yeter Ayas, Arş. Gör. Kadriye İzgi Şahpaz
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı Maliye alanında SPSS uygulamaları konusunda yüksek lisans düzeyindeki bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Course Content Veri girilmesi, veri denetimi, veri analizi, korelasyon, regresyon, güvenilirlik analizi, faktör analiz ve genel hatları ile SPSS´in tanıtımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri analiz tekniklerinin öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Veri girme yöntemlerinin kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Maliye alanında SPSS uygulaması yapabilme becerisinin kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Korelasyon katsayılarını hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Güvenilirlik analizi gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Basit t-testi ve çoklu regresyon analizi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri Analizi ve Araştırma Yöntemi Kitaplardaki ilgili bölümler
2 SPSS Paket Proğramı tanıtılması ve Temel İşlemler Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Verilerin girilmesi ve edit edilmesi (Veri dosyalarının hazırlanması) Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Veri denetimi ve transformasyonu Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Tanımlayıcı bilgiler Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Korelasyon Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Arasınav Kitaplardaki ilgili bölümler
8 T-test Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Basit regresyona giriş Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Regresyonun istatistiksel özellikleri Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Çoklu Regresyon Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Güvenilirlik Analizi Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Faktor Analizi Kitaplardaki ilgili bölümler
14 Genel Değerlendirme Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes 1. Remzi Altunışık, Recai Coşkun,Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. bs. Sakarya, 2005. <br>2. Remzi Altunışık, Recai Coşkun,Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. bs. Sakarya, 2005.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Kısa Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6