Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji MLY 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi IŞIL AYAS
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi IŞIL AYAS,
Course Assistants

, Arş. Gör. Tunç İnce

Course Category
Course Objective

Vergi psikolojisi, vergilere karşı tepkiler ve psikolojik vergi modelleri analizini gerçekleştirmek.

Course Content

günümüzde vergi mükelleflerinin ödediği vergiyi etkileyen çeşitli sosyolojik, psikolojik faktörler ele alınacak ve bu faktörlerin merkezi bütçeye dolayısıyla da toplumsal yaşama ne gibi etkilerinin olduğu ileri düzeyde değerlendirilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fayda-maliyet analizini ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eşitlik, sınırlı rasyonellik gibi kavramları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Vergi kaçırma ? vergiden kaçınma, kayıt dışı ekonomi, Vergi direnci, fayda-maliyet analizi, vb. kavramların günümüzün ekonomik ve toplumsal hayatındaki önemini kavrar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Vergi ödemeyi etkileyen sosyal ve ekonomik davranışları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Vergi ahlakını etkileyen faktörleri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 vergiye karşı psikolojik tepkileri tasvir eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Vergileme ilkelerinin özellikleri Kitaplardaki ilgili bölümler
2 Algılanan vergi adaleti Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Algılanan vergi yükü Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Kamu harcamalarının algılanan faydası Kitaplardaki ilgili bölümler
5 fayda maliyet analizi ve limitleri Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Eşitlik teorisi Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Vergilere karşı tepkiler Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Sınırlı rasyonellik ve tahmin Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Arasınav Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Tercihler ve referans grup etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Vergi kaçırma ve caydırıcı faktörler: yasal cezalar, sosyal baskı ve vicdan azabı Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Vergi etiğini ölçen ulusal ve uluslar arası çalışmalar Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Vergi idaresinin mükellefe tutumu Kitaplardaki ilgili bölümler
14 vergi ahlakını yükseltme yöntemleri Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes <p>Lewis, A. (1982), The Psychology of Taxation, Martin Robertson, Oxford.<br /> Cullis, J. G. and Lewis, A. (1997), ?Why People Pay Taxes: From a Conventional Economic Model to a Model of Social Convention?, Journal of Economic Psychology, vol. 18, pp. 305-321.<br /> Webley, P., Robben, H.S.J., Elffers, H. and Hessing, D. J. (1991), Tax Evasion: An Experimental Approach, Cambridge University Press, Cambridge.<br /> Weigel, R. H., Hessing, D. J. and Elffers, H. (1987), ?Tax Evasion Research: A Critical Appraisal and Theoretical Model?, Journal of Economic Psychology, vol. 8, pp. 215-235.<br /> Aronson, E., Brewer, M. and Carlsmith, J. (1985), ?Experimentation in Social Psychology?, in Lindzey, G. and Aronson, E. (eds.), Handbook of Social Psychology, vol. 1, Random House, New York.<br /> Chang, O. H., Nichols, D. R. and Schultz, J. J. (1987), ?Taxpayer Attitudes Toward Tax Audit Risk?, Journal of Economic Psychology, vol. 8, pp. 299-309.<br /> Cowell, F.A. (1992), ?Tax Evasion and Inequity?, Journal of Economic Psychology, vol. 13, pp. 521-543.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6