Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Devlet Borçlarinin Analizi MLY 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Abdullah Göv
Course Category
Course Objective İç ve dış borçlar kavramı, nedenleri, borçların boyutları, borç yönetiminin başarı ilkeleri, iç ve dış borçlanmanın etkileri, Türkiyede iç ve dış borçların gelişimi ve sorunlarını analiz etmektir.
Course Content Bu ders boyunca devlet borçlarının günümüzün ekonomik ve toplumsal hayatında ne gibi etkilerinin olduğu, devlet borçlarının önemi, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde devlet borçlarının önemi ele alınarak ileri düzey değerlendirmeler yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Devlet borçlarının temel özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İç ve dış borçlanma yöntemlerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Kamu borçlanmasının nedenlerini ve sorunlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Devlet borçlarını sınıflandırır Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Türkiye´nin devlet borçlarının gelişimini değerlendirir ve temel sorunlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Borç yönetimi ve sorunlarını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Borçlanmanın ekonomik ve mali etkilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Devlet borçlarının genel özellikleri açısından analizi Kitaplardaki ilgili bölümler
2 Türkiye´de Devlet borçlarının sınıflandırılarak değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Türkiyede iç borçlanma yöntemleri Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Türkiyede dış borçlanma yöntemleri Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Yatırım ve tasarruf sorunu ve borçlanma Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Büyüme ve gelişme ile ilgili problemler ve borçlanma Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Türkiye´de iç borçların gelişimi ve değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Türkiye´de dış borçların gelişimi ve değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Vize sınavı Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Türkiye´de devlet borçlarının ekonomik etkileri Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Dünya borç krizi ve nedenleri Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Gelişmekte olan ülkelerde kamu borçlanması ve sorunları Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Türkiyenin borç yükü ve değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
14 Kamu borç yönetimi ve etkileri Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes ULUSOY, AHMET (2009), Devlet Borçlanması, Trabzon
Course Resources 1.Eker A., (1994), Devlet Borçları, Ankara, Takav Matbaası
2. Yaşa M., (1981), Devlet Borçları, İstanbul, Has Kurtulmuş Matbaası
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6