Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Birliğinde Maliye Politikalari MLY 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Gonca Güngör Göksu
Course Category
Course Objective Avrupa Birliği bünyesinde uygulanan maliye politikaları hakkında bilgi vermek
Course Content Avrupa Birliği bünyesinde uygulanan maliye politika çeşitleri ve bunların sonuçları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupa Birliği?nde bütçe dışı finansman analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Avrupa Birliği?nin siyasal boyutu ve maliye politikasını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Avrupa Birliği?nde bütçe politikalarının uyumunu karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 AB?de yaşanan ekonomik kriz sonucu uygulanan maliye politikalarını inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türkiye ile AB ilişkisinin boyutunu analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türkiye?nin Avrupa Birliği?ne üyelik sürecinin bütçe üzerine etkisini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Bütünleşme kavramı ve AB analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Avrupa?da ekonomik ve parasal birlik sürecini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Türk bütçe sistemi ile AB bütçe sistemi uyumu karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Maastricht Anlaşması?nda maliye politikasının konumunu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Avrupa Birliği bütçesini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Ekonomik ve parasal bütünleşmede maliye politikasının rolünü inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Avrupa Birliği bütçesi finansman sorunlarını ele alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Avrupa Birliği?nde vergilerin uyumlaştırılmasını inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 Türk Vergi Sisteminin AB?ne uyumunu karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bütünleşme kavramı ve AB Kitaplardaki ilgili bölümler
2 Ekonomik ve parasal bütünleşmede maliye politikasının rolü Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Avrupa?da ekonomik ve parasal birlik süreci Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Maastricht Anlaşması?nda maliye politikasının konumu Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Avrupa Birliği?nde vergilerin uyumlaştırılması Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Avrupa Birliği?nde bütçe politikalarının uyumu Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Avrupa Birliği bütçesi Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Avrupa Birliği?nde bütçe dışı finansman Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Avrupa Birliği?nde bütçe dışı finansman Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Avrupa Birliği?nin siyasal boyutu ve maliye politikası Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Türkiye ile AB ilişkisinin boyutu Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Türk Vergi Sisteminin AB?ne uyumu Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Türk bütçe sistemi ile AB bütçe sistemi uyumu Kitaplardaki ilgili bölümler
14 AB?de yaşanan ekonomik kriz sonucu uygulanan maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes Avrupa Birliği?nde maliye politikası ve Türkiye açısından değerlendirilmesi, Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, 2013
Course Resources Avrupa Birliği-Türkiye İlşkileri, Nurettin Bilici, 2013
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 94
1. Kısa Sınav 2
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6