Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Harcamalarinin Analizi MLY 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Kadriye İzgi Şahpaz
Course Category
Course Objective Kamu sektörünün ekonomik yapısını incelemek ve kamu ekonomisine ilişkin son değişiklikleri ortaya koyarak öğrencilerin çağdaş bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamak.
Course Content Kamu harcamalarının türleri,yapısı,Avrupa birliğinde kamu harcamaları, Dünyada kamu harcamaları ve harcama politikasının sorunları ile ilgili ileri düzey bilgiler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu harcamalarının beşeri sermaye oluşumu ve kalkınma üzerindeki etkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kamu harcamalarının özel sektör üzerindeki etkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kamu harcamalarının bölgesel ve sektörel kalkınmada kullanılmasını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kamu harcamalarını sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kamu harcamalarının kısa ve uzun dönem etkilerini ayırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Kamu harcamalarının ekonomik istikrarı temin etmede rolünü kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu harcamalarının türleri, Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
2 Kamu harcamalarının yapısı, Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
3 Kamu harcamalarının sınıflandırılması Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
4 Kamu harcamalarının tanım sorunu, Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
5 Kamu harcamalarının sınıflandırmasına ilişkin yaklaşımlar, Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
6 Kamu harcama alan ve boyutlarının belirlenmesine ilişkin düşünceler, Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
7 Arasınav Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
8 Kamu harcama politikasının analizi Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
9 Türkiyede kamu harcama politikasının sorunları. Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
10 Avrupa birliğinde kamu harcamaları Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
11 Avrupa birliğinde harcama politikasının sorunları Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
12 Dünyada kamu harcamaları ve harcama politikasının sorunları Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
13 Kamu harcamaları ve harcama politikasının karşılaştırılması Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
14 Genel değerlendirme Ekteki kitaplardak iilgili bölümler
Resources
Course Notes 1. Bulutoğlu K., (1981), Kamu Ekonomisine Giriş, İstanbul, Filiz Kitabevi,<br>2. Joseph E. Stiglitz, (1996), (çev. Batırel Ö. F.), Kamu Kesimi Ekonomisi, İstanbul, Marmara Ü. Yayınları<br>3. Şener O., (2001), Kamu Ekonomisi, İstanbul, Beta Yayınları<br>4. Nadaroğlu H., (1996), Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul, 9. Baskı, Beta Yayınları,<br>5. Uluatam Ö., (1999), Kamu Maliyesi, Ankara, İmaj Yayınevi<br>6. Cullis, J. and Jones, P. (1998), Public Finance and Public Choice, Oxford University Press, New York.<br>7. Harvey R., (1995), Public Finance, R. D. Irwin Inc., Homewood,
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2)
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6