Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergilemede Yeni Eğilimler MLY 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Işıl Yeter Ayas, Arş. Gör. Tunç İnce
Course Category
Course Objective Vergilemedeki gelişmeler ve uluslar arası arenadaki yenı vergi düzenlemelerinin ileri düzeyde analizi amaçlanmaktadır.
Course Content Vergilemedeki gelişmeler ve uluslar arası arenadaki yenı vergi düzenlemelerinin ileri düzeyde konuları içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 çevre vergilerini bilir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Yeni gelişen ve potansiyel vergi kaynaklarını özetler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
3 Tobin vergisinin teorisini bilir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Dolaylı ve dolaysız vergileri etkinlik ve adalet açısından karşılaştırır Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Küresel krizle mücadelede vergi politikalarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
6 düz oranlı vergi sisteminin teorisini anlar, büyüme ile olan ilişkisini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 vergilemede ortaya çıkan yeni eğilimleri öğrenir ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geleneksel vergi prensipleri
2 Vergileme ilkelerindeki değişim
3 Düz oranlı vergi sistemi reformu ve büyüme
4 Yeni gelişen vergiler
5 Kısa süreli sermaye hareketleri ve tobin vergisi
6 Çevre Vergileri
7 Arasınav
8 OECD ülkelerinde çevre vergisi
9 AB ülkelerinde çevre vergisi
10 Çevre vergisi ve Türkiye
11 Dolaylı ve dolaysız vergilerin oranları
12 Türkiye’de ve AB’de dolaysız vergilerin değişimi
13 Türkiye’de ve AB’de dolaylı vergilerin değişimi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes Çevre vergisi, tobin vergisi, vs hakkında yerli ve yabancı makaleler
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6