Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Vergi Sistem Güncel Sorunlari MLY 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Furkan Beşel
Course Category
Course Objective Türkiyede yürürlükte bulunan vergilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandirmaktir.
Course Content Türk vergi sisteminin tarihçesi ve yürürlükteki vergilerin sınıflandırılması ile ilgili ileri düzey bilgileri içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Vergi sisteminde yer alan vergileri, mükellefi, oranı, matrahı, konusu, istisnası, muafiyeti ve hesaplanması açısından sorunları ile tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 KDVde konuyu, matrahı, istisnaları ve etkileri değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Gelir vergisine tabi gelir türleri, mükellefiyet türleri ve matrah trespit yöntemlerini unsurları ile birlikte tanımlar ve sorunlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kurumlar vergisinde kazancı, mükellefiyet türlerini, istisnalarını ve etkilerini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 ÖTVde konuyu, matrahı, istisnaları ve etkileri değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Farklı gelir türlerin elde edilmesine ilişkin farklı varsayımlara göre Gelir vergisini hesaplar ve uygulama sorunlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk vergi sisteminin tarihçesi ve yürürlükteki vergilerin sınıflandırılması Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
2 Gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin açıklamalar ve gelir vergisinde mükellef kavramı Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
3 Ticari kazançlarda matrahın belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin analizler Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
4 Zirai kazançlar ve ücretlerde matrahın belirlenmesi Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
5 Serbest meslek kazançları, gayri menkul, menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin analizler Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
6 Gelir vergisinin tarhı,beyanı, gelirlerin toplanması ile ilgili tartışmalar Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
7 Arasınav Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
8 Gelir vergisinin tarifesi, hesaplanması ve ödenmesine ilişkin analizler Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
9 Kurumlar vergisine ilişkin analizler Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
10 Kdvnin incelenmesi ve değerlendirilmesi Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
11 Tüketim üzerinden alınan vergilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
12 Motorlu taşıtlar vergisinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
13 Veraset ve intikal vergisinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
14 Emlak vergisinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
Resources
Course Notes Öncel M. ve diğerleri, (2005), Vergi hukuku , Ankara
Course Resources 1. Bilici, N., (2007), Vergi hukuku, Seçkin, Ankara
2. Abdurrahman Akdoğan, Türk vergi Sistemi ve Uygulaması, Ankara 2006
3. BULUTOĞLU, Kenan (2004), Türk Vergi Sistemi, Batı Türkeli Yayıncılık, 8. Baskı, İstanbul.
4. Şenyüz D., (2001), Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ezgi Kitabevi
5. Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi,
6. PEHLİVAN, Osman (2007), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
7.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6