Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşme ve Vergileme MLY 525 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HAKAN YAVUZ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gonca Güngör
Course Category
Course Objective Küreselleşmenin maliye politikaları üzerine etkilerini derinlemesine analiz etmek ve tartışmak.
Course Content Küreselleşme, Vergi rekabeti, Uluslararası transfer fiyatlaması, OECD’nin ve AB´nin vergileme ile ilgili çalışmaları gibi konularda ileri düzey bilgiler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küreselleşmenin Türk vergi sistemine yaptığı etkileri araştırır Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Küreselleşmenin yol açtığı belli başlı vergileme sorunlarını araştırır Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda yapılan çalışmaları ortaya koyar Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Genel olarak küreselleşme kavramını ve içeriğini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 OECD’nin yeni vergileme sorunları konusunda yaptığı çalışmaları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Vergi rekabeti ve vergi cennetlerinin vergi gelirlerine ve vergi idarelerine etkilerini analiz eder Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel olarak Küreselleşme Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
2 Vergi rekabeti Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
3 Vergi cennetleri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
4 Uluslararası transfer fiyatlaması Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
5 E- ticaret Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
6 Elektronik ödeme sistemleri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
7 Arasınav Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
8 Küreselleşmenin vergi idarelerine etkileri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
9 OECD’nin vergileme ile ilgili çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
10 AB’nin verileme ile ilgili çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
11 Vergi politikalarında yaşanan değişimler Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
12 Vergileme alanında yaşanan yeni eğilimler Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
13 Küreselleşmenin Türk vergi sistemine etkileri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
14 Genel tartışma Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
Resources
Course Notes Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
Course Resources Vergilemede Küresel Eğilimler ve AB, TOBB Yayını, 2001
Ekmekçi E.(2003) Küreselleşme ve Vergi Politikaları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6