Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeterlilik YET 900 0 0 + 0 0 24
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA CAHİT UNGAN,
Course Assistants

-

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşan doktora yeterlik sınavına hazırlanması için gerekli etkinlikleri tamamlaması.

Course Content

Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık işletmeleri yönetiminin disiplinler arası yapısına, başka alanlarla olan ilişkisine ve işletme stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere dair teorik ve pratik bilgisi uzmanlık düzeyindedir. Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Sağlık işletmelerinin tüm temel fonksiyonları hakkında, bilim, kurum ve toplum etiğine uygun şekilde ve yenilik arayışı içinde özgün araştırmalar yapar ve bulgularını tarafsız ve eleştirel bir üslupla raporlar. Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Özgün çalışmalarını, yenilik arayışı ile bilimsel mecralarda paylaşarak alanındaki güncel bilgileri takip eder ve alanında çalışan diğer kişilerle bağlantı kurar. Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Sağlık işletmelerinin tüm temel alanlarında kazandığı güncel ve ileri düzey bilgileri farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir, sentezleyebilir, bunları analiz, problem çözme ve yeni fikir üretme amacıyla özgün bir şekilde kullanır. Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Eleştirel bir bakış açısıyla problemleri saptar ve etkili çözümler önermek suretiyle içinde bulunduğu örgütü ileriye taşıyacak hedefleri ve stratejik planları belirleyecek yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahiptir. Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Sağlık işletmeciliği alanında karşılaştığı problemlere, farklı paydaşların açısından, stratejik ve geniş bir perspektifle yaklaşarak kamusal, örgütsel, bireysel ve sosyal faydayı en üst düzeyde gözetir ve bunu, bakış açısını sürekli geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirir. Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle kendini sürekli geliştirir ve edinimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kayıtlı olunan program yeterliliklerinin incelenmesi Öğrencinin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
2 Doktora yeterlilik sınavına hazırlık için gerekli bilimsel hazırlık etkinliklerinin tanımlanması Öğrencinin yetersiz olduğu konuların saptanması
3 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
4 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
5 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
6 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
7 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
8 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
9 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
10 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
11 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
12 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
13 Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme Yazın taraması
14 Yeterlik sınavı Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>İlgili literat&uuml;r</p>
Course Resources

İlgili literatür

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
1. Final 100
1. Yıl İçinin Başarıya 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 7 7
Ödev 1 25 25
Final 1 25 25
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 24