Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntemleri FEL 619 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TANZER YAKAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TANZER YAKAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı bilimsel bir metnin hazırlanma sürecini ortaya koymaktır
Course Content Araştırma yöntemlerinin analiz edilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırmanın temel ilkelerini açıklar. Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Ödev,
2 Sorun çözme ve araştırma yapmada çoğulcu yöntem anlayışını uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Felsefi tutumu araştırmada uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Bilimsel bir metin oluşturup değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bilimin yöntemini tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
6 Farklı metinleri karşılaştırır. Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Bilimsel düşüncenin temel niteliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel araştırmanın ana özellikleri
2 Bilimsel araştırma kaynakları
3 Bilimsel araştırmada etik sorumluluk
4 Doğru atıf yapmanın koşulları
5 Kaynakların bulunması, kaynaklara ulaşım ve yazı hazırlığı
6 Yazı hazırlığı ve hazırlanmış taslakların kontrol edilip düzeltilmesi
7 Yazı hazırlığı ve hazırlanmış taslakların kontrol edilip düzeltilmesi
8 Yazı hazırlığı ve hazırlanmış taslakların kontrol edilip düzeltilmesi
9 Yazı hazırlığı ve hazırlanmış taslakların kontrol edilip düzeltilmesi
10 Yazı hazırlığı ve hazırlanmış taslakların kontrol edilip düzeltilmesi
11 Yazı planı uygulaması
12 Yazı planı uygulaması
13 Metinlerin değerlendirilmesi
14 Metinlerin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Final 1 8 8
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6