Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karl Popper FEL 614 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İBRAHİM SAFA DAŞKAYA
Course Lecturers Doç.Dr. İBRAHİM SAFA DAŞKAYA,
Course Assistants

Arş. Gör. Onur Kabil

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Karl Popperın bilim felsefesi ve siyaset kuramını araştırmak

Course Content

Karl Popperın bilim ve siyasete dair görüşlerinin incelenmesi ve eleştirisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karl Popperın bilim görüşüyle siyaset kuramı arasındaki ilişkiyi çözümlemek Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
2 Karl Popperın üç dünya kuramını analiz etmek Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Karl Popperın siyaset kuramının temel kavramlarını tanımlamak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Karl Popperın yanlışlanabilirlilik görüşünü doğrulanabilirlilik görüşüyle karşılaştırmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Çağdaş demokrasiler açısından Karl Popperın görüşlerinin değerlendirilmesi Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
6 Karl Popperın bilim felsefesinin temel kavramlarını tanımlamak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Açık toplum ile kapalı toplumu karşılaştırmak Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karl Popper ve Viyana Çevresi
2 Karl Popperın Bilim Görüşü
3 Yanlışlanabilirlilik, Sınanabilirlilik
4 Kuram ve Kuram Seçimi
5 Eleştirel Akılcılığın Doğası
6 Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde Eleştirel Akılcılık
7 Üç Dünya Kuramı
8 Karl Popperın Siyaset Kuramı
9 ARASINAV
10 Açık Toplum
11 Açık Toplumun Düşmanları
12 Toplum Bilimlerinde Öndeyi ve Kehanet
13 Parçalı Toplum Mühendisliği
14 Hukukun Üstünlüğü
Resources
Course Notes <p>Ders notları ders esnasında verilecektir.</p>
Course Resources

1- Adnan Ömerustaoğlu, Bilgi Kuramı Karl Popperın Eleştirel Akılcılığı Üzerine
2- Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları I-II
3- Karl Popper, Knowledge and The Body-Mind Problem: In Defence of Interaction
4- Karl Popper, Tarihsiciliğin Sefaleti
5- Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı
6- Karl Popper, Conjectures and Refutations
7- Karl Popper, Daha İyi Bir Dünya Arayışı
8- Karl Popper, Objective Knowledge
9- Karl Popper, Hayat Problem Çözmektir
10- Bryan Magee, Karl Popperın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı
11- Jeremy Shearmur, The political Thought of Karl Popper

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6